Друк
Перегляди: 3642

Васильківський Дмитро Миколайович - доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

Наукова діяльність спрямована на дослідження сутності сучасної концепції маркетингу, сегментування ринку та позиціювання товару, визначення стратегії комунікаційної політики, розробка комплексу просування, планування реклами та стимулювання збуту. Пошук науково-практичних особливостей формування та підвищення економічного потенціалу підприємства, аналізу вартості підприємства, розробку основ моделювання процесу прийняття управлінських рішень, формування принципів побудови системи стратегічного планування, особливостей управління підприємствами.

Автор понад 70 наукових публікацій у фахових виданнях.

НАВИЧКИ І КОМПЕТЕНЦІЇ

Знання:

 інструментів маркетингу;

 сучасних форм маркетингової діяльності та можливості їх використання;

 характеристик і класифікації світових ринків;

 підходів до міжнародної сегментації ринків;

 сутності складових зовнішнього середовища міжнародного маркетингу;

 методів і прийомів глобального маркетингу;

 інструментів аналізу результатів діяльності підприємств;

 методології планування.

Уміння: 

 здійснювати пошук стратегічних альтернатив розвитку фірм на міжнародних ринках;

 проводити дослідження за допомогою матричного та SWOT аналізу;

 класифікувати фактори мікро- та макросегментації ринку; 

 аналізувати товарну та цінові політики фірми;

 визначати сутність  стратегії  міжнародного  маркетингу; 

 визначати конкурентоспроможність фірми та конкурентоспроможність товару; 

 виконувати аналіз виробництва та реалізації продукції;

 проводити аналіз вартості підприємства;

 розраховувати вартість капіталу;

 здійснювати діагностику використання персоналу підприємства.

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

Управлінська діяльність: 

Використання сучасних прийомів маркетингу, менеджменту, аналізу, планування та прогонозування для застосування у виробничому і збутовому процесах на сучасних підприємствах. Робота з постачальниками та споживачами. Розробка та управління політикою просування, прогнозування діяльності підприємства.

Викладацька діяльність: 

Викладання лекцій та практичних занять з дисциплін:

Менеджмент і маркетинг, Міжнародний маркетинг, Управління міжнародним бізнесом, Глобальний маркетинг і управління цільовими ринками, Інфраструктура товарного ринку. Товарознавство, Стратегічне планування маркетингу, Аналіз господарської діяльності підприємства.