Друк
Перегляди: 3892

Васильківський Дмитро Миколайович - президент громадської організації «МОЛОДЬ ЗА ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОГРЕС».
Основною метою громадської організації «МОЛОДЬ ЗА ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОГРЕС» (ГО "МГП") є сприяння розвитку громадянського суспільства та його соціально-економічної модернізації в Україні, створення умов для розширення світогляду молоді, участі молодих людей у міжнародних процесах розвитку демократії, сприяння самореалізації наукового, творчого, політичного, організаційного потенціалу населення та розвиток освіти впродовж життя, захист прав та інтересів своїх членів.

Головними завданнями ГО "МГП" є:

1. Представлення та захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у встановленому чинним законодавством порядку в державних та громадських органах як України, так і за її межами, внесення пропозиції до органів влади та управління;
2. Проведення в установленому порядку масових заходів (зборів тощо) з метою сприяння розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні;
3. Підтримка прямих міжнародних контактів, зв’язків, укладання в установленому порядку відповідних угод, а також участь у здійсненні заходів, що діють в рамках законодавства України;
4.Сприяння популяризації молодіжного руху в Україні та в усьому світі;
5. Участь у розробці та впровадженні місцевих програм оздоровлення та розвитку молоді;
6. Вивчення та узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду розвитку молоді;
7. Здійснення науково-дослідницької діяльності та сприяння поширенню світових наукових досягнень серед молоді України, сприяння практичному впровадженню перспективних розробок молоді, з цією метою налагодження міжнародної співпраці з відповідними науковими і навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, установами, службами різних країн;
8. Сприяння забезпечення високого рівня освіти та професійного росту молоді;
9. Сприяння забезпеченню високого спортивного рівня підготовки та підвищення культурного рівня розвитку молоді;
10. Інформаційно-методична, організаційна та матеріальна підтримка молодіжних програм;
11. Організація і проведення науково-практичних і навчальних семінарів та конференцій за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів у різних галузях культури, науки та мистецтва;
12. Організація та створення науково-дослідної бази, створення науково-методичної літератури та аудіовізуальної продукції для реалізації статутної мети;
13. Створення механізму обміну інформацією, досвідом та спілкування між молодіжними організаціями;
14. Сприяння створенню умов для відкритого спілкування та обміну досвідом між учнями, студентами та фахівцями з питань культури та спорту, науки, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій та інших;
15. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань Організації;
16. Сприяння розвитку видавничої справи, допомога і співпраця із засобами масової інформації, виданнями, інформаційними агентствами та аналітичними центрами для реалізації статутної мети.