Єфремова Ольга Олексіївна

Біографія
Освіта
Посади
Підвищення кваліфікації (стажування)
Навчальні дисципліни
Наукові інтереси
Реалізовані проєкти
Список основних наукових та навально-методичних праць
Участь у наукових товариствах і громадська діяльність
Відзнаки і преміювання
Контакти

Біографія

Народилася 4 травня 1977 року у місті Хмельницький. У 1994 році відмінно закінчила Хмельницький ліцей № 17.

Освіта

1994–1999 рр. – навчання на гуманітарно-педагогічному факультеті Технологічного університету Поділля. По завершенню навчання отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Екологія і охорона навколишнього середовища» і здобула кваліфікацію інженер-хімік-еколог.
2009 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Тема дисертації «Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки».
2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.

Посади

02–08.1999 р. – лаборант кафедри екології Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький).
1999–2009 рр. – викладач, асистент кафедри екології Технологічного університету Поділля (тепер Хмельницький національний університет).
2009–2010 рр. – старший викладач кафедри екології Хмельницького національного університету.
2010–2011 – вчитель біології за сумісництвом у НВК № 4, м. Хмельницький.
2010–2020 рр. – доцент кафедри екології Хмельницького національного університету.
2017-2020 – старший інструктор пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти).
2020 р. – дотепер – доцент кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2020 р. – кафедра біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка (тема стажування: удосконалення професійної підготовки, вивчення прогресивного досвіду викладання дисциплін «Мікробіологія з основами вірусології» та «Основи біотехнологій», довідка № 97/20 від 28.12.2020 р.).
 • 2020 р. – Хмельницький національний університет, підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність», тема стажування: «Впровадження ресурсу Camtasia Studio у профорієнтаційній роботі», (сертифікат № 20/021 від 07.07.2020 р.).
 • 2020 р. – тренінг «Прозора містобудівна документація – основа розвитку населеного пункту» (сертифікат, 13 травня 2020 року).
 • 2018 р. – Хмельницький національний університет, підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти», (свідоцтво – ХМ02071234/147 від 25.10.2018 р.).
 • 2017 р. – Хмельницький національний університет, підвищення кваліфікації за програмою підготовки викладачів-тьюторів-організаторів системи дистанційного навчання ХНУ, (Наказ 138-КП від 23.06.2017 р.), (тема стажування: розробка курсу з дисципліни «Поводження з відходами» для студентів дистанційної форми навчання – сертифiкат № 1100. Протокол № 7 від 23.03.2018 р.).
 • 2016 р. – кафедра мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка (тема стажування: вивчення передового досвіду викладання дисциплін спеціальності Середня освіта (Біологія). Підтвердження про стажування 973-В від 3.03.2016 р.
 • 2016 р. – Хмельницький національний університет, сертифікат про володіння англійською мовою, рівень Pre-Intermediate. (Наказ 52-КП від 11.03.2016 р.).
 • 2012 р. – Хмельницький національний університет, підвищення кваліфікації за програмою підготовки викладачів-тьюторів-організаторів системи дистанційного навчання ХНУ, (Наказ 197 від 03.09.2012 р.), (тема стажування: розробка курсу з дисципліни «Гідрологія» для студентів дистанційної форми навчання – сертифiкат № 650. Протокол № 6 від 25.06.2013 р.).

Навчальні дисципліни

Мікробіологія з основами вірусології
Основи біотехнологій
Гідрологія
Екологічний контроль та охорона водних ресурсів
Поводження з відходами

Наукові інтереси

Біомоніторинг стану навколишнього середовища, природничо-наукова освіта.

Реалізовані проєкти

 • Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту «Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки» на замовлення Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації (договір № 31 від 18 листопада 2020 р.)
 • Експертиза звіту стратегічної екологічної оцінки проєкту «Програма охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 44 від 04 грудня 2020 року).
 • Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку до проєкту «План дій з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» на замовлення Управління економіки Хмельницької міської ради (договір № 139 від 04 грудня 2020 року).
 • Розробка розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації для «Детального плану центральної частини міста» на замовлення Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради (договір № 03-19 від 20 листопада 2019 року).
 • Розробка розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації для «Детального плану території «Заріччя»» на замовлення Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради (договір № 02-19 від 19 листопада 2019 року).

Список основних наукових та навально-методичних праць

Монографії і навчальні посібники

1. Єфремова О.О. Основи гідрології та охорона поверхневих вод : навч. посіб. [перев.] / О.О. Єфремова, О.М. Коржик, В.В. Рибак. – Львів : «Новий світ-2000», 2019. – 139 с. (особ. внесок 7 д.а). (рекомендовано МОН України).

Статті у періодичних фахових виданнях України

2. Єфремова О.О. Професійна підготовка вчителів біології в умовах COVID-19 і карантинних обмежень (на прикладі Хмельницького національного університету) / Г.А. Білецька, С.В. Скрипник, Л.П. Казімірова, М.О. Тарасенко, О.О. Єфремова, С.В. Ільїнський // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Випуск 29. Том 1. – С. 78-83.
3. Єфремова О.О. Оцінка екотуристичного потенціалу Хмельницької області як складової сталого розвитку регіону / Матеюк О.П., О.О. Єфремова, Г.А. Білецька, А.О. Дячук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 2. – С. 235-240.
4. Єфремова О.О. Видове різноманіття та особливості поширення дереворуйнівних грибів у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана міста Хмельницького / С.М. Шевченко, Н.Г. Міронова, О.О. Єфремова, О.Л. Кратюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2019, том 29, № 1. – С 24-30.
5. Єфремова О.О. Еколого-гігієнічна оцінка стану р. Південний Буг у межах Хмельницької області за період 2013-2017 рр. / О.О. Єфремова, Н.Г. Міронова, О.П. Матеюк, А.О. Дячук, С.М. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 5. – С. 261-266.
6. Єфремова О.О. Екологічна оцінка якості підземних вод приміської зони м. Хмельницький / О. О. Єфремова, Н. Г. Міронова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 2. – С. 124-128.
7. Єфремова О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики на Хмельниччині / О.О. Єфремова, І.П. Крайнов, Н.Г. Міронова, Є.П. Шаго // Вісник Національного технічного університету. – Серія : Технічні науки. – № 2. – 2016. – С. 235-238.
8. Єфремова О.О. Аналіз сфери поводження з небезпечними відходами та визначення пріоритетних напрямків її розвитку / В. М.Крилюк, Є. П.Шаго, О. О.Єфремова // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Сер.: Військ. та техн. науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2012. – № 58. – С. 117-120.
9. Єфремова О.О. Програма проектування та оптимізації збірних водоводів / О.О. Єфремова, Л.Л. Грабовська // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 124-129.
10. Єфремова О.О. Створення бази даних екологічного стану поверхневих джерел водопостачання / О.О. Єфремова, Л.Л. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Випуск № 3. – 2011. – С. 259-265.
11. Єфремова О.О. Оцінка екологічного ризику в сфері питного водопостачання України / О.О. Єфремова, Л.Л. Грабовська // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України, Технічні науки. – Випуск № 54. – 2010. – С. 58–62 .
12. Єфремова О.О. Розробка комп’ютерної програми обробки результатів біотестування / О.О. Єфремова, Л.Л. Грабовська, В.М. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Випуск № 5. – 2010. – С. 205-212.
13. Єфремова О.О. Методика обробки результатів біотестування питної води / О.О. Єфремова, І.П. Крайнов // Питання біоіндикації та екології. – 2008. – №2 – C.148 – 153.
14. Єфремова О.О. Методологічні аспекти покращення якості питної води, що споживається / Л.Л. Грабовська, О.О. Єфремова // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – 2007. – № 38. – С. 51 – 53.
15. Єфремова О.О. Біотестування. Сучасний стан практичного використання / О.О. Єфремова, І.П. Крайнов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2006. – №6. – C.27 – 30.
16. Єфремова О.О. Біотестування бутильованої води / О.О. Єфремова, І. П. Крайнов, В.В. Власенко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2005. – №4. – С. 28 – 29.
17. Єфремова О.О. Біотесткартування водних розчинів екотоксикантів / [Т.Ф. Петренко, Л.Л. Новицька, О.О. Єфремова, Н.В. Семенюк] // Наукові записки. Т.21. Біологія та екологія. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – 2003. – С. 78 – 82.
18. Єфремова О.О. Екотоксикологічна оцінка якості природної води за допомогою гідробіонтів / Т.Ф. Петренко, О.О. Єфремова // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001 – № 3 – С.188 – 189.
19. Горбарчук О.О. Біотестування водних розчинів екотоксикантів / О.О. Горбарчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 6. – С.112 – 114.

Статті у зарубіжних виданнях

20. Iefremova O. Agroecological Assessment of Urboecosystems’ Soils (Based on the Example of the City of Khmelnytskyi, Ukraine) / M. Mironova, H. Biletska, V. Rybak, O. Iefremova, N. Shevchuk, S. Shevchenko, B. Artamonov // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. – № 2 (2). – р. 72-84.

Статті в інших журналах

21. Єфремова О.О. Аналіз екологічного стану басейну Дністра / О.О. Єфремова, І.А. Друк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник наукових праць студентів гуманітарного інституту. – 2011.- C.88-89.
22. Єфремова О.О. Вплив галузі цукрової промисловості на навколишнє середовище / О.О. Єфремова, Д.А. Конькова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник наукових праць студентів гуманітарного інституту. – 2011.- C.89-91.
23. Єфремова О.О. Питання щодо необхідності додаткового очищення питної води / О.О. Єфремова, К.І. Дмитревич // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник наукових праць студентів гуманітарного інституту. – 2011.- C.86-88.
24. Єфремова О.О. Фітоіндикаційна оцінка стану водних об’єктів в межах м. Хмельницько / О.О. Єфремова, О. Фастішевська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник наукових праць. Випуск 6, Том 2. – 2010.- C.106-107.
25. Єфремова О.О. Стан практичного застосування біотехнологічних методів переробки органічних відходів в Україні / О.О. Єфремова, О. Коваль // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірка наукових праць студентів ХНУ, Том 2, №3, 2008.- C.198-200.
26. Єфремова О.О. Питне водопостачання України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення / О.О. Єфремова, В. Левшун // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірка наукових праць студентів ХНУ, Том 1, №3, 2008.- C.203-204.
27. Єфремова О.О. Актуальні проблеми стандартизації бутильованих вод України / О.О. Єфремова, О.А. Салтиков // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірка наукових праць студентів. ХНУ, Том 1, №2, 2007.- C.42-43.
28. Єфремова О.О. Біотестування навколишнього середовища / О.О. Єфремова, О.О. Суботіна // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірка наукових праць студентів ХНУ, Том 1, №2, 2007.- C.48-50.
29. Єфремова О.О. Біотестування – можливості та перспективи / О.О. Єфремова, О.В. Хомра // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірка наукових праць студентів ХНУ, Том 1, №2, 2007.- C.53-55.
30. Єфремова О.О. Питна вода Хмельниччини: постійні та сезонні проблеми. Шляхи її подолання / Л.Л. Грабовська, О.О. Єфремова, І.П. Крайнов // Бюлетень “ЕКО – Хмельницький. Водні ресурси”. – 2006. – №6. – C.50 – 55.
31. Єфремова О.О. Основні аспекти біоіндикації агроценозу / О.О. Єфремова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук, Збірка наукових праць. – ХНУ №1. – 2006. – C.130-132.
32. Єфремова О.О. Визначення стану водних об’єктів парку ім.500-річчя Хмельницького за вищими водними рослинами / О.О. Єфремова, Т.І. Кушнір // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник наукових праць студентів. ХНУ, Том 1, №3. – 2006. – C.168-170.
33. Єфремова О.О. Визначення стану атмосферного повітря мікрорайону Гречани м. Хмельницького методом ліхеноіндикації / О.О. Єфремова, Г. Кулик // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник наукових праць студентів. ХНУ, Том 1, №3. – 2006. – C.166-168.
34. Єфремова О.О. Мінеральні води України / О.О. Єфремова, С. Назарчук // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник наукових праць студентів. ХНУ, Том 1, №1. – 2005. – C.178-179.
35. Єфремова О.О. Використання методів біотестування для визначення токсичності водних розчинів / О.О. Єфремова, Т.Ф. Петренко // Екологічна освіта на Хмельниччині. – Кам’янець – Подільський: «Абетка», 2001 р. – С. 132 – 142.

Матеріали конференцій

36. Єфремова О.О. Застосування інноваційних технологій на лабораторних заняттях з дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології» в умовах дистанційного навчання / О.О. Єфремова // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29–30 січня 2021 року). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – С. 113-117.
37. Єфремова О.О. Геоекологічні особливості Кудрянського екокоридору екологічної мережі міста Хмельницького // Н.Г. Міронова, О.О. Єфремова // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець О. Зень, 2020. – С. 27-30.
38. Єфремова О.О. Оцінка бактерицидного ефекту кавітаційно-магнітної обробки води / О.О. Єфремова, І.С. Сухомлинова // Сучасні проблеми урбоекосистем : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський) / за заг. ред. О.І. Любинського. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. – С. 140-144.
39. Єфремова О.О. Оцінка енергетичного потенціалу стічних вод / О.О. Єфремова, В.В. Гадимба //Сучасні проблеми урбоекосистем : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський) / за заг. ред. О.І. Любинського. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. – С. 137-140.
40. Єфремова О.О. Аналіз динаміки зміни якості води р. Південний Буг у межах Хмельницької області за період 2009-2018 рр. / О. Єфремова, О. Шпак // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ – Вінницька академія неперервної освіти, 2019. – С. 187-189.
41. Єфремова О.О. Стан розвитку гідроенергетики в Україні / О. Єфремова, С. Біла // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ – Вінницька академія неперервної освіти, 2019. – С. 317-319.
42. Єфремова О.О. Селективний збір сміття: Європейський досвід та можливості України / О. Єфремова, М. Фурман // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ – Вінницька академія неперервної освіти, 2019. – С. 315-317.
43. Єфремова О.О. Сучасні тенденції розвитку екологічного туризму у світі та Україні / О.П. Матеюк, О.О. Єфремова, А.О. Дячук // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека об’єктів туристично-рекреаційного комплексу”. – м. Львів. 5-6.12.2019 р. – С. 39-41.
44. Єфремова О.О. Біотестування в оцінці токсичності грунтів, забруднених непридатними хімічними засобами захисту рослин / О. Єфремова, Л. Галайко // Збірник матеріал Міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання: Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика», (10–12 жовтня 2019 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 72-74.
45. Єфремова О.О. Основні антропогенні впливи на кількісний та якісний стан поверхневих вод р. Південний Буг у межах Хмельницької області / О. Єфремова, О. Шпак // Збірник матеріал Міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання: Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика», (10–12 жовтня 2019 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 74-76.
46. Єфремова О.О. Аналіз сучасного стану управління ТПВ у Хмельницькій області /О. Єфремова, М. Фурман // Збірник матеріал Міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання: Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика», (10–12 жовтня 2019 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 17-19.
47. Єфремова О.О. Екологічні аспекти гідроенергетики Хмельницької області / О. Єфремова, С. Біла // Міжнародна конференція «VIІI Українсько-Польські наукові діалоги», 16 – 19 жовтня 2019 р. (Хмельницький – Кам’янець-Подільський). – С. 126-128.
48. Єфремова О.О. Оцінка антропогенного навантаження на стан гідроекосистеми Хмельницького водосховища за допомогою біотестування / О.О. Єіремова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації». – Львів : НЛТУ України, 2019. – С. 232–234.
49. Єфремова О.О. Біотестувангня грунтів забруднених непридатними пестицидами / О.О. Єфремова, О.С. Кордас // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». – Львів : ЛДУБЖД, 2018. – С. 34.
50. Єфремова О.О. Гідрогеологічні спостереження на Хмільницькому родовищі радонових вод / О.О. Єфремова, М.В. Гайдамака // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». – Львів : ЛДУБЖД, 2018. – С. 33.
51. Єфремова О.О. Потенціал виробництва теплової енергії з біомаси в України / О.О. Єфремова, С.О. Завгородній // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». – Львів : ЛДУБЖД, 2018. – С. 172.
52. Єфремова О.О Оцінка токсичності грунтів, забруднених непридатними пестицидами / О.О. Єфремова // Міжнародна конференція «VII Українсько-Польські наукові діалоги», 18 – 21 жовтня 2017 р. (Хмельницький – Меджибіж) – с. 203-205.
53. Єфремова О.О. Екологічні проблеми водних об’єктів Хмельниччини / О.О. Єфремова // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Природа і екологія Хмельниччини у краєзнавчих дослідженнях”, 25-26.04.2012 р., м. Хмельницький. – 2012 р. – с.45-49.
54. Єфремова О.О. Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки / О.О. Єфремова // Збірка тез міжнародної НПК молодих вчених і студентів «Підвищення ефективності використання водних, теплових та енергетичних ресурсів та охорона навколишнього середовища. Київ, 27-29.10.09. – К.: КНУБА, 2009. –С. 35-37.
55. Єфремова О.О. Біотестування як один з етапів покращення питного водопостачання України / О.О. Єфремова, І.П. Крайнов // Матеріали Міжнародного водного форуму “Аква Україна”, 1, №1, 2007.- C.357.
56. Єфремова О.О. Стратегія вирішення проблеми якості питної води та оптимальна тактика її впровадження / О.О. Єфремова, Л.Л. Грабовська, І.П. Крайнов // Матеріали VIII НПК “Вода: проблемы и решения”, 1, №1, 2007.- C.39-48.
57. Єфремова О.О. Potable water of Kremenchug: seasonal and constant problems and probable ways of their decision means additional cleanings / О.О. Єфремова, Л.Л. Грабовська, І.П. Крайнов // Розмаїття живого. Екологія. Еволюція. Адаптація: 3 міжнар. наук. конф., 15 – 18 травня 2007.: тези доп. – 2007. – C.275.
58. Єфремова О.О. Біотестування бутильованих вод методом лазерної допплерівської спектроскопії / О.О. Єфремова, І.П. Крайнов // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-практ. конф., 4 – 7 жовтня 2006.: тези доп. – 2006. – C.170.
59. Єфремова О.О. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану поверхневих вод / О.О. Єфремова // Дослідження, відтворення та охорона малих річок: Всеукраїнська наук.- практ. конф., 4 – 5 листопада 2005.: збірка матеріалів. – 2005 – C.144 – 147.
60. Єфремова О. О. Біотестування – як метод оцінки урбогенного забруднення водойм / О.О. Єфремова, І.П. Крайнов // Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика: Всеукраїнська наук.-практ. конф., 30 – 31 жовтня 2003.: зб. праць. – 2003 – С. 64 – 68.
61. Єфремова О. О. Використання методів біотестування в учбовому курсі по токсикології / О.О. Єфремова, Т.Ф. Петренко // Тези міжнародної конференції «Проблеми сучасної екології». – м. Запоріжжя, 20-22 вересня 2000 р. – С.9.

Методичні вказівки

62. Єфремова О.О. Поводження з відходами. Програма курсу і методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / О.О. Єфремова. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 132 с.
63. Єфремова О.О. Дипломне проектування. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов, О.О. Єфремова, В.В. Рибак. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 56 с.
64. Єфремова О.О. Природоохоронні технології. Поводження з відходами. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / О.О. Єфремова, Л.Л. Грабовська. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 31 с.
65. Єфремова О.О. Банки екологічної інформації. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / О.О. Єфремова, Л.Л. Грабовська. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 35 с.
66. Єфремова О.О. Методи очистки та контролю якості води. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.070801 – «Екологія та охорона навколишнього середовища» / О.О. Єфремова, Л.Л. Грабовська. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 51 c.
67. Єфремова О.О. Проектування нормативів ГДС. Програма курсу, методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» з дисципліни «Проектування нормативів ГДС» / О.О. Єфремова. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 42 с.
68. Єфремова О.О. Дипломне проектування. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н. Г. Миронова, М. Д. Гомеля, В. П. Штангрет, А. А. Муляр, О. О. Єфремова, Г. А. Білецька. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 51 с.
69. Єфремова О.О. Загальна гідрологія. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / О.О. Єфремова, О.М. Коржик, Т.В. Виговська. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 86 с.
70. Єфремова О.О. Біологія. Контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г.А. Білецька, Т.Ф. Петренко, Т.В. Виговська, О.О. Єфремова. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 33 с.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність

 • Голова наукової ради Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги з 2018 р. (посвідчення).
 • Член Басейнової ради Південного Бугу з 2018 р. (член секретаріату, заступник голови Комісії з питань науки та освіти).
 • Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 2013-2015 рр., 2019 р. (Наказ №19-од від 15.01.2019 р.), 2021 р.
 • Голова / член журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 2018-2019 рр.
 • Керівництво учнем, який зайняв призове місце у II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (2017 р., 2019 р.). Наукова робота учениці НВК № 7 Кульчицької В.В. на тему «Дослідження впливу кавітації на живі організми» Хмельницьке територіальне відділення МАН; Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва; НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ Біологія та хімія; СЕКЦІЯ Загальна біологія (2 місце).
 • Член журі обласного конкурсу учнівських проектів «Енергоефективність у моїй професії», жовтень-листопад 2018 р., м. Хмельницький.
 • Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (ХНУ) та участь у ІІ етапі (2018 р.). (Фурман М. «Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів м. Хмельницького». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека», м. Полтава).
 • Обласна дитяча науково-практична конференція школярів і юннатів – виконавців науково-дослідницьких робіт в галузі біології, екології, сільського та лісового господарства. м. Хмельницький, 2016, 2018, 2019 рр.
 • Наукове консультування з питань розробки та обґрунтування нормативно-технічної документації щодо поводження з відходами у діяльності ПП «ЕКОСИСТЕМА ПОДІЛЛЯ» (наказ № 5 від 05.01.2018 р.).

Відзнаки і преміювання

 • Почесна грамота Хмельницького національного університету – Кращий куратор Хмельницького національного університету (14 жовтня 2019 року).
 • Подяка ректора Хмельницького національного університету за вагомий внесок у підготовку фахівців та успіхи і науці (наказ № 11-кв від 8.10.2019 р.).
 • Подяка за підготовку фіналістів та активну участь у VIII Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2017». МОН України Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (наказ від 03.11.2017 р. № 77).
 • Подяка Ректора Хмельницького національного університету за зразкове виконання посадових обов’язків (20 жовтня 2014 року).
 • Грамота Хмельницької обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки (21 жовтня 2011 року).
 • Грамота міського Будинку природи (Українське товариство охорони природи) (квітень 2011 року).

Контакти

E-mail: 25efrem@gmail.com
т. +380682025035