Видання кафедри

                  С. Єсюнін, Л. Марченко, Л. Казімірова, Н. Міронова, О. Тимощук, Т. Колесниченко Хмельниччина

Хмельниччина – край, багатий і пам’ятками історії та культури, і природними ресурсами, і талановитими людьми…

                  Міронова Н.Г. Техногенні озера Малого Полісся

Монографія присвячена дослідженню техногенних озер, що утворилися у Малому Поліссі внаслідок видобування піску у гідрокар’єрах…

                  Артамонов Б.Б., Міронова Н.Г. Екологічна експертиза

У посібнику розглянуті роль, місце та завдання екологічної експертизи у системі екологічної безпеки України, а також питання організації та проведення державної екологічної експертизи…

                  Артамонов Б.Б., Штангрет В.П., Науменко І.Ю. Метеорологія та кліматологія

У посібнику розглядаєтья будова, властивості атмосфери, її вплив на процеси кліматоутворення та біосферу Землі…

                  Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька Екологічна стандартизація і сертифікація

У посібнику викладені загальні положення стандартизаційної та сертифікаційної діяльності, а також розглядаються питання стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції, екологізації виробництва…

                  В.П. Штангрет, Н.Г. Міронова, Б.Б. Артамонов Охорона навколишнього природного середовища на підприємствах промислового комплексу

У посібнику приведені положення природоохоронного законодавства України, наслідки впливу діяльності підприємств на навколишнє природне середовище, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, способи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності…

                  О.О. Єфремова, О.О. Коржик, В.В. Рибак Основи Гідрології та охорона поверхневих вод

У підручнику розглянуті основні відомості про гідросферу, складові гідросфери і процеси, що в ній відбуваються, принципи організації спостережень на водних об’єктах України, наводяться дані по антропогенному впливу на водні об’єкти та обгрунтовується необхідність раціонального використання водних ресурсів, їх охорони, нормування і контролю якості води…

                  Рибак В.В. Екологічний менеджмент і аудит

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” (спеціаліст та магістр) містять у собі тематичний план та програму; короткий виклад оглядових лекцій; матеріали контрольної роботи та методичні вказівки щодо її виконання; питання підсумкового контролю, а також перелік літератури для поглибленого вивчення курсу…

                  Шевченко С.М. Фітомеліорація

Метою дисципліни “Фітомеліорація” є теоретична та практична підготовка студентів напряму “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” у галузі оптимізації навколишнього середовища засобами рослинності…

                  Кожушко Л.Ф., Скрипчук П.М. Науково-практичні основи екологічного менеджменту осушуваних земель Полісся України

У монографії обґрунтовано теоретичні та практичні аспекти організації екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва для осушених земель зони Полісся України в період реформування економічних відносин в державі….

                  Скрипчук П.М., Бондар О.І., Рибак В.В. Матвійчик Л.А. Оцінка екологічної безпеки осушуваних сільськогосподарських земель

У монографії запропонована методика екологічного аудиту осушуваних сільськогосподарських земель з метою забезпечення екологічної безпеки агроекосистем та окремих територій зони Полісся і Лісостепу України….

      Білецька Г. А. Рекреаційне природокористування

У навчальному посібнику викладено сутність, зміст і завдання рекреаційного природокористування, розглянуто класифікацію рекреаційних ресурсів. Охарактеризовано природні рекреаційні ресурси та висвітлено питання їх раціонального використання й охорони…

                  Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень.

Під заг. рсд. проф. С.К.Рамазанова. Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, методи управління та прийняття рішень….

                  Л.П. Казімірова, Р.Г. Білик Атлантида: казка у камені

У виданні подано загальну характеристику, історію відкриття, походження та особливості використання геологічної пам’ятки природи загальнодержавного значення “Печера Атлантида” на території Хмельницької області…

                  Л.П. Казімірова Червона книга Україна: рослини Хмельниччини

У виданні розкрито поняття червоної книги, показано історію Червоної книги і списків МСОП, Червоно книги України, наведено Список рослин Червоної книги України (2009 р.), які виявленні на території Хмельницької області, подано списки і фото найпоширеніших з них….

                  Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України

Цей каталог є першою спробою за всю історію України систематизувати та оприлюднити назви лікарських рослин, які інтродуковані і вивчаються ученими ботанічних садів і дендропарків України. Реєстр Каталогу складається з 1990 назв рослин латинською мовою …

                  Каталог раритетних рослин ботанічних садів і дендропарків України

Узагальнені відомості про колекції рідкісних і зникаючих видів рослин, які інтродуковані і вивчаються ученими ботанічних садів і дендропарків України. Реєстр Каталогу складається з 718 назв рослин, у т.ч. 358 видів-аборигенів, занесених до Червоної книги України, та 360 видів-інтродуцентів, відсутніх у природній флорі України…

                  Л.П. Казімірова Каталог рослин ботанічного саду Хмельницького національного університету

У данному видані наведено перелік таксонів колекційного фонду живих рослин відкритого грунту Ботанічного саду Хмельницького національного університету, які було ідентифіковано та вивірено їх таксономічні назви відповідно до ботанічної номенклатури. Крім того, представлені відомості про джерело надходження кожного колекційного зразка, кількість, дату та місце його посадки…

                  Т.Л. Андрієнко, Л.П. Казімірова, Р.Г. Білик, М.Д. Матвєєв, Л.А. Мирна, З.І. Демчишина, Г.В. Вітязь “Мале Полісся” – проектований національний природний парк України (Хмельницька область)

Робота висвітлює біолого-географічні та історико-культурні передумови створення нового національного природного парку України – «Мале Полісся» (на території Славутського та Ізяславського районів Хмельницької області). Узагальнено матеріали попередніх наукових досліджень географів, ландшафтознавців, ботаніків, зоологів, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області…

                  Т.Л. Андрієнко, Р.Г. Білик, Л.П. Казімірова, М.Д. Матвєєв, Л.С. Юглічек Національний природний парк Мале Полісся: наукові нариси та створення

Робота висвітлює біолого-географічні та історико-культурні передумови створення нового національного природного парку України – «Мале Полісся» (на території Славутського та Ізяславського районів Хмельницької області)…

                  Л.П. Казімірова Парки пам’ятки садово-паркового мистецтва

У виданні розглянуто характерні особливості садово-паркового мистецтва Волино-Поділля, подано історико-краєзнавчу, архітектурну, ботанічну характеристику парків – пам’яток садово-паркового мистецтва Хмельницької області, яким надано статус об’єктів природно-заповідного фонду, показано їх наукове, культурологічне, рекреаційне значення….

                  Т.Л. Андрієнко, Л.П. Казімірова, Р.Г. Білик, М.Д. Матвєєв, Л.А. Мирна, З.І. Демчишина Верхнє Побужжя – проектований національний природний парк України (Хмельницька область)

Робота висвітлює біолого-географічні та історико-культурні передумови створення проектованого націоального природного парку України – “Верхнє побужжя” (на території Деражнянського, Летичівського, Старокостянтинівського, Красилівського та Хмельницького районів Хмельницької області)….

                  Л.П. Казімірова, Г.Л. Весна, С.П. Дмитриченко, О.В. Ленчук Ботанічний сад Хмельницького національного університету

Видання розкриває поняття ботанічного саду, показує роль ботанічних у сучасному суспільстві, правові засади створення та функціонування ботанічних садів у світі і в Україні. Розглядаються ландшафтно-архітектурне планування території, колекційний фонд, напрямки діяльності та перспективи розвитку Ботанічного саду Хмельницького національного університету….

                  Л.П. Казімірова Верхнє Побужжя

Робота висвітлює ландшафтно-екологічні, флористичні, фауністичні та історико-культурні передумови створення нового національно природного парку України “Верхнє Побожжя” (на території Волочиського, Красилівського, Хмельницького, Старокостянтинівського, Летичівського, Старосинявського, Деражнянського, Ярмолинецького районів Хмельницької області)….

                  Т.Л. Андрієнко, Л.П. Казімірова, Р.Г. Білик та ін. Заповідні перлини Хмельниччини

Книга присвячена опису природно-заповідних територій та об’єктів Хмельниччини. Читачі ознайомляться з природними умовами області, її рослинним та тваринним світом….

                  Л.П. Казімірова Садово-паркове мистецтво (на прикладі збережених палацо-паркових ансамблів)

Садово-паркове мистецтво (на прикладі збережених палацо-паркових ансамблів)….