Співробітники кафедри

Співробітники кафедри

Професорів – 2
Доцентів – 12
Докторів наук – 2
Кандидатів наук – 12
Міронова Наталія Геннадіївна
      В.о. завідувача кафедри екології, професор, доктор сільськогосподарських наук. Дисципліни – промислова екологія, техноекологія, основи наукових досліджень, біогеохімія, агрохімія, системний аналіз якості навколишнього середовища.
Артамонов Борис Борисович
      Доцент, кандидат військових наук. Дисципліни –основи впливу на довкілля, метеорологія і кліматологія, топографія з основами картографії, основи екології (екологічна безпека).
Білецька Галина Анатоліївна
      Професор, доктор педагогічних наук. Дисципліни – методика викладання у вищій школі, геологія з основами геоморфології, анатомія людини, біохімія, методика викладання екологічних дисциплін, методологія та організація наукових досліджень, біологія.
Матеюк Олеся Петрівна
      Доцент, кандидат педагогічних наук. Дисципліни –вступ до фаху, екологія людини, загальна екологія (та неоекологія), нормування антропогенного навантаження на природне середовище, організація екологічного контролю на митниці, загальна теорія здоров’я, збалансований розвиток території, основи митної справи.
Єфремова Ольга Олексіївна
      Доцент , кандидат технічних наук. Дисципліни – гідрологія, основи біотехнологій, поводження з відходами, екологічний контроль та охорона водних ресурсів, основи проектування очисних споруд, гігієна і санітарія виробництв, організація контролю якості води, ґрунту та повітря, екологічна токсикологія.
Казімірова Людмила Павлівна
      Доцент, кандидат біологічних наук. Дисципліни – ботаніка, дендрологія, заповідна справа та охорона біоресурсів, систематика рослин, урбоекологія, екологічна безпека, геоботаніка.
Шевченко Сергій Миколайович
      Доцент, кандидат сільськогосподарських наук. Дисципліни – моніторинг довкілля, фітомеліорація, екологічна стандартизація та сертифікація, організація екологічного інспектування, основи лісознавства та лісової таксації, озеленення населених місць, екологія, екологічна безпека.
Дячук Андрій Олександрович
      Доцент, кандидат педагогічних наук. Дисципліни – екологічна безпека, інформатика і системологія, геоінформаційні системи в екології, моделювання і прогнозування стану довкілля, екологічна безпека, методика викладання екологічних дисциплін,біологія, фізіологія рослин.
Рибак Віктор Валерійович
      Доцент, кандидат сільськогосподарських наук. Дисципліни – управління екологічною безпекою, екологічний менеджмент та аудит, природні ресурси та економіка природокористування,управління природоохоронною діяльністю, екологічна безпека.
Ільїнський Сергій Валентинович
      Старший викладач, магістр біології,старший викладач.  Дисципліни – зоологія.
Хижняк Ольга Олександрівна
      Доцент, кандидат технічних наук. Дисципліни –радіоекологія, екологічна безпека.
Скрипник Сергій Васильович
      Доцент, кандидат педагогічних наук. Дисципліни – біологія.
Шевчук Наталія Ігорівна
     Доцент, кандидат сільськогосподарських наук. Дисципліни –екологічна безпека, ґрунтознавство, основи агрономії.
Виговська Тетяна Вікторівна
      Доцент, кандидат біологічних наук. Дисципліни –мікробіологія, основи цитології, гістології та ембріології, фізіологія рослин.
Саган Тетяна Анатоліївна
      Старший лаборант кафедри
Бойко Олена Володимирівна

      Інженер кафедри

 

Шагін В’ячеслав Юрійович

       Інженер кафедри