Шевченко Сергій Миколайович

Біографія
Освіта
Посади
Підвищення кваліфікації (стажування)
Навчальні дисципліни
Наукові інтереси
Реалізовані проєкти
Список основних наукових та навально-методичних праць
Участь у наукових товариствах і громадська діяльність
Відзнаки і преміювання
Контакти

Біографія

Народився 17 червня 1982 року у с. Клишки Шостинського району Сумської області. У 1999 році закінчив загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів с. Камінь Кролевецького району Сумської області.

Освіта

1999–2004 рр. – навчання на гуманітарно-педагогічному факультеті у Хмельницькому державному університеті. По завершенню навчання отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію інженера-еколога.
2004–2007 рр. навчання в аспірантурі у Хмельницького національного університету.
2008 р. – захист дисертації у Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів) на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. Тема дисертації: «Біоекологічні та фітомеліоративні властивості карагани деревовидной (Caragana arborescens Lam.) та перспективи її використання в умовах Центрального Поділля».
2013 р. – доцент кафедри екології.

Посади

2004 р. – заступник директора з господарської роботи ботанічного саду Хмельницького національного університету.
2007–2008 рр. – асистент кафедри екології Хмельницького національного університету.
2008–2012 рр. – старший викладач кафедри екології Хмельницького національного університету.
2012–2020 рр. – доцент кафедри екології Хмельницького національного університету.
2020 р. – дотепер – доцент кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2020 р. – кафедра біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка (тема стажування: удосконалення навчально-методичного забезпечення і методики викладання дисципліни «Моніторинг довкілля», довідка № 99/20  від 28.12.2020 р.).
 • 2020 р. Хмельницький національний університет, підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність», тема стажування: «Використання сервісу для ідентифікації рослин PlantSnap на практичних заняттях з дисципліни «Основи лісознавства та лісової таксації»» (сертифікат № 20/024 від 07.07.2020 р.).
 • 2018 р. – Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області (довідка № 4818/08 від 14.12.2018 р.).
 • 2016 р. – кафедра біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (мета стажування: ознайомлення з передовими методами педагогічної роботи науково-педагогічних працівників та методичним забезпеченням занять з дисциплін біологічного напряму) (довідка № 42 від 01.03.2016 р.).

Навчальні дисципліни

Організація екологічного інспектування
Моніторинг довкілля
Фітомеліорація
Основи лісознавства та лісової таксації

Наукові інтереси

Екологічне інспектування стану компонентів довкілля, фітомеліоративна діяльність рослинного покриву, еколого-біологічні основи деструкції старовинних паркових насаджень.

Реалізовані проєкти

 • Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту «Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки» на замовлення Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації (договір № 31 від 18 листопада 2020 р.)
 • Експертиза звіту стратегічної екологічної оцінки проєкту «Програма охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 44 від 04 грудня 2020 року).
 • Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку до проєкту «План дій з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» на замовлення Управління економіки Хмельницької міської ради (договір № 139 від 04 грудня 2020 року).
 • Попередня експертиза документів державного планування, щодо яких здійснюється стратегічна екологічна оцінка на замовлення Управління економіки Хмельницької міської ради (договір № 140 від 04 грудня 2020 року).
 • Розробка розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації для «Детального плану центральної частини міста» на замовлення Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради (договір № 02-19 від 20 листопада 2019 року).
 • Розробка розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації для «Детального плану території «Заріччя»» на замовлення Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради (договір № 02-19 від 19 листопада 2019 року).
 • Підготовка наукових обґрунтувань для заповідання територій та об’єктів міста Хмельницького на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 01-19 від 08 листопада 2019 року).
 • Розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького: «Ландшафтно-екологічні основи формування схеми екологічної мережі міста Хмельницького (ІІ етап)» на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 01-18 від 02.05.2018 року).
 • Розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького: «Ландшафтно-екологічні основи формування схеми екологічної мережі міста Хмельницького (І етап)» на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 01-17 від 16.06.2017 року).
 • Підготовка наукових обгрунтувань для заповідання територій та об’єктів міста Хмельницького на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 01-16 від 31 жовтня 2016 року).

Список основних наукових та навально-методичних праць

Монографії і навчальні посібники

1. Екологічна мережа міста Хмельницького : монографія / Н. Г. Міронова, Л. С. Юглічек, Л. П. Казімірова [та ін.] ; за заг. Ред.. Л.П. Казімірової. – Хмельницький : ПП Заколодний М. І., 2019. – 270 с.

Статті у періодичних фахових виданнях України

2. Shevchenko, S. N. Видове різноманіття та особливості поширення дереворуйнівних грибів у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана міста Хмельницького / S. N. Shevchenko, N. H. Mironova, O. O.Iefremova, O. L. Kratiuk. Науковий вісник НЛТУ України, 29(1) : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – С. 24-29.
3. Шевченко С.М. Прогноз впливу кліматичних змін у Хмельницькій області на навколишнє середовище і населення / Б. Б. Артамонов, С. М. Шевченко, А. О. Дячук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – Т. 29, № 2. – С. 88-90.
4. Шевченко С.М. Еколого-гігієнічна оцінка стану р. Південний Буг у межах Хмельницької області за період 2013-2017 рр. / О. О. Єфремова, Н. Г. Міронова, О.П. Матеюк, А.О. Дячук, С.М. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 5. – С. 261-266.
5. Шевченко С.М. Мозаїчність угідь глушця в умовах Центрального Полісся України / О.Л. Кратюк, С.М. Шевченко, В.О. Яненко. Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.15. – С. 54-59.
6. Шевченко С.М. Вікові дерева в урбоекосистемі міста Хмельницького (пошук, сучасний життєвий стан та необхідність збереження) / С.М. Шевченко, М.П. Перевозник. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 46-53.
7. Шевченко С.М. Первинні листогризні шкідники дуба звичайного, поширені в умовах Центрального Поділля/ С.М. Шевченко. Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 46-52.
8. Шевченко С.М. Порівняльний аналіз стацій поширення глушця (Теtrao urogallus L.) за сезонами в умовах Центрального Полісся/ О. Кратюк, В. Білецький, С. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 46-52.
9. Шевченко С.М. Вплив природнього освітлення на плодоношення карагани деревоподібної (Caragana arborescens Lam.) у Центральному Поділлі / С. Шевченко, О. Кратюк // Науковий вісник НЛТІ України, 2010. – Вип. 20.2, С. 46-50.
10. Шевченко С.М. Природне поновлення карагани деревовидної під наметом дубових і соснових фітоценозів в залежності від інтенсивності природного освітлення / С.М. Шевченко // Науковий вісник НЛТІ України, 2010. – Вип. 20.13, С. 61-68.
11. Шевченко С.М Інтенсивність транспірації листям карагани деревовидної у придорожніх захисних лісових насадженнях Центрального Поділля / С.М. Шевченко / С.М. Шевченко // Науковий вісник НЛТІ України, 2009. – Вип. 19.7, С. 40-44.
12. Шевченко С.М. Інтродукція і поширення представників роду Сaragana Lam. на Центральному Поділлі / С.М. Шевченко. Науковий вісник НЛТІ України, 2009. – Вип. 19.10. – С. 17-21.
13. Шевченко С.М. Кількість і розташування кореневих бульбочок на корінні карагани деревоподібної у лісових фітоценозах / С.М. Шевченко. – Лісівництво і агролісомеліорація. – Збірник наукових праць. – Харків : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112. – С. 113–118.
14. Шевченко С. М. Вплив карагани деревовидної на накопичення азоту в лісових ґрунтах / С.М. Шевченко // Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Вид-во ПДАТУ, 2007. – Вип. 15. – С. 358–361.
15. Шевченко С. М. Насіннєве розмноження та вплив глибини посіву на схожість насіння карагани деревовидної / С.М. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУ України, 2007. – Вип. 17.6. – С. 44–48.
16. Шевченко С. М. Розмноження карагани деревовидної (Caragana arborescens Lam.) зеленим живцюванням / С.М. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУ України, 2007. – Вип. 17.1. – С. 68–72.
17. Шевченко С. М. Карагана деревовидна у фітомеліоративних насадженнях захисних лісосмуг деяких автошляхів Хмельниччини / С.М. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України: Символ дерева у світовій культурі та художній творчості. – Львів: НЛТУ України, 2006. – Вип. 16.4. – С. 271–275.
18. Шевченко С. М. Інтродукція та поширення представників роду Caragana Lam. в Україні / С.М. Шевченко // Науковий вісник УкрДЛТУ: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.8. – С. 315–320.

Статті у зарубіжних виданнях

19. Shevchenko S. Agroecological Assessment of Urboecosystems’ Soils (Based on the Example of the City of Khmelnytskyi, Ukraine) / M. Mironova, H. Biletska, V. Rybak, O. Iefremova, N. Shevchuk, S. Shevchenko, B. Artamonov // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. – № 2 (2). – р. 72-84.

Статті в інших журналах

20. Шевченко С.М. Розповсюдження, розвиток та система карантинних заходів щодо західного кукурудзяного жука в Україні/ С.М. Шевченко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник наукових праць студентів, 2010. – Вип. 6. – Т.2. – С. 120-121.
21. Шевченко С.М. Історія створення та сучасний стан Хмельницького водосховища / С.М. Шевченко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Збірник науковихпраць студентів. – 2010. – Вип. 6. – Т. 2. – С. 121-123.

Матеріали конференцій

22. Шевченко С. М., Фітонцидні властивості деревних рослин у культурфітоценозах урбанізованого середовища / С. М. Шевченко, П. І. Лепікаш // Сучасні проблеми урбоекосистем : зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2020. – С. 105–110.
23. Шевченко С.М. Вплив любительського рибальства на іхтіофауну екосистеми Ладижинського водосховища / С.М. Шевченко, В.В. Колісніченко // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.). – Рівне : О. Зень, 2020. – 180 с. – С. 170–174.
24. Шевченко С.М. Агрохімічний стан ґрунтів сільськогосподарських підприємств Хмельницької області / С.М. Шевченко, А.С. Крицька // Сучасні проблеми урбоекосистем : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський) // за заг. ред. О.І. Любинського. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. – С. 76–80.
25. Шевченко С. М. Синантропна рослинність скельних садів міста Хмельницького / С. М. Шевченко, А. В. Паламарчук // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.). – Рівне : О. Зень, 2020. – 180 с. – С. 174–176.
26. Шевченко С. М. Видове різноманіття та особливості поширення дереворуйнівних грибів у дендропарку «Поділля» міста Хмельницького / С. М. Шевченко, Б. Б. Артамонов // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 квіт. 2019 р.). – Львів : НЛТУ України, 2019. – С. 191-192.
27. Міронова Н.Г. Техногенні водойми Малого Полісся (Україна) як об’єкти туристично-рекреаційної діяльності / Н.Г. Міронова, Л.П. Казімірова, С.М. Шевченко // «Екологічна безпека об’єктів туристично-рекреаційного комплексу»: зб. матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛДУБЖД, 2019. – С. 43-44.
28. Шевченко С.М. Визначення вірогідних кліматичних змін у Хмельницькій області на період до 2025 року / Артамонов Б.Б., Дячук А.О., Шевченко С.М. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця : КВНЗ, 2019. С 162-165.
29. Шевченко С.М. Cпецифічність екологічної освіти і виховання / С.В. Скрипник, С.М. Шевченко // VinSmartEco. – Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця : КВНЗ, 2019. – С. 413-416.
30. Шевченко С.М. Вплив побудованих штучних водойм на екосистеми річок / С.М. Шевченко, Ю.І. Іванюшко, А. Mrozinski // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10–12 жовт. 2019 р., Хмельницький) / за заг. ред. Г. А. Білецької. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 94-96.
31. Шевченко С.М. Гідрологічна мережа міста Вінниця / С.М. Шевченко, А.В. Гребенюк // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10–12 жовтня 2019 р., Хмельницький) / за заг. ред. Г. А. Білецької. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 262 с.
32. Шевченко С.М. Шляхи вдосконалення процесу формування живоплотів / С.М. Шевченко, Б.В.Заворотний. – Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції – Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи. – Львів : ЛДУБЖД, 2018. – С. – 151.
33. Шевченко С.М., Особливості поширення дереворуйнівних грибів в Україні / С.М. Шевченко, О.О. Мазур // IІI Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. європейський досвід і перспективи». – Львів, 2018. – С. 152.
34. Шевченко С. М. Вуличні насадження в системі озеленення населених місць України / С. М. Шевченко, С.В. Круліковський. – Міжнародна науково-практична конференції «Подільські читання» / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018. – С. 442–447.
35. Шевченко С.М. Екологічна оцінка річки Кудрянка як елементу екологічної мережі міста хмельницького / Н.Г. Міронова, С.М. Шевченко, О.О. Єфремова. Міжнародна науково-практичної конференції «Подільські читання» 9-11 жовтня 2018 р. м. Кам’янець-Подільський. – С. 152-154.
36. Шевченко С.М. Протиерозійна ефективність дубових насаджень в умовах Центрального Поділля. Міжнародна конференція «VII Українсько-Польські наукові діалоги», 18 – 21 жовтня 2017 р. (Хмельницький – Меджибіж). – С. 123-126.
37. Шевченко С.М. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічних стежок НПП “Кременецькы гори”. Міжнародна конференція «VII Українсько-Польські наукові діалоги», 18 – 21 жовтня 2017 р. (Хмельницький – Меджибіж). – С. 145-148.
38. Шевченко С.М. Оптимізація вирощування декоративного садивного матеріалу у ДП «Cтарокостянтинівське лісове господарство»/ С.М. Шевченко. Міжнародна науково-практична конференція «Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження» м. Камянець-Подільський, КПНУ ім. Огієнка, 3-5 листопада 2016 р. – С 184-185.
39. Шевченко С. М. Рослинний покрив Національного природного парку «Кременецькі гори» / С. М Шевченко, Зозуляк І. А. // Ліс, наука, молодь: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 15 – річчю факультету лісового господарства. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 343 с.
40. Шевченко С.М. Еколого-біологічні особливості росту і розвитку туї велетенської (Thuja plicata Donn) в Правобережному Лісостепу України / С.М. Шевченко. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція ЛІС, НАУКА, МОЛОДЬ Житомирський національний агроекологічний університет, 23 листопада 2016 р. – С. 223-224.
41. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Подільські читання». Кам.-Подільський, Педагогічний університет ім. Огієнка, 7.06.2012 р. Доповідь “Біоекологічні та фітомеліоративні властивостіліщини звичайної (Corylus avellana L.) і перспективи її використання в озеленені. С. 87-89.
42. Шевченко С.М. Моніторинг основних хвороб цукрових буряків зареєстрованих на території Ценрального Поділля / І. Очеретнюк, С. Шевченко / Матеріали 40 студентської науково-технічної конференції ХНУ. – Хмельницький, 2011. – С. 43-45.
43. Шевченко С.М. Перспективи використання дуба звичайного і дуба червоного в озелененні / О. Лукова, С. Шевченко / Матеріали 40 студентської науково-технічної конференції ХНУ. – Хмельницький, 2011 – С. 55-58.
44. Шевченко С. М. Особливості використання карагани деревовидної в протиерозійних насадженнях / В. П. Кучерявий, С. М. Шевченко // Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону». – Львів, 2007. – С. 236–238.
45. Шевченко С. М. Взаємодія кореневих систем карагани деревовидної та дуба звичайного / С.М. Шевченко // Збірник тез III Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології». – Львів : Вид-во Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2007. – С. 146–147.
46. Шевченко С. М. Вміст загального азоту у різних частинах карагани деревовидної // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки». – Київ : ТОВ «ТК Меганом», 2007. – С. 29–30.
47. Шевченко С. М. Вплив карагани деревовидної на мінералізацію лісової підстилки у дубових та соснових фітоценозах / С.М. Шевченко // Збірник тез VII Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів «Біологічні дослідження молодих вчених України». – Київ : «Київський університет», 2007. – С. 33–36.
48. Шевченко С. М. Перспективи використання карагани деревовидної та її форм у садово-парковому будівництві / С.М. Шевченко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – С. 155–157.
49. Шевченко С. М. Карагана деревовидна (Caragana arborescens Lam.). в захисному лісорозведенні / С.М. Шевченко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 151–152.

Методичні вказівки

50. Основи лісознавства та лісової таксації : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Екологія» / С. М. Шевченко, Н. І. Шевчук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 238 с.
51. Фітомеліорація: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” / C. М. Шевченко. – Хмельницький : ХНУ, 2011 – 77 с.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність

 • Член Всеукраїнської екологічної ліги з 2018 р.
 • Секретар громадської ради при Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
 • Голова журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (Наказ департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації № 452-од від 18.12.2019 р.).
 • Голова журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (Наказ департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації № 530-од від 19.12.2018 р.).
 • Голова журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (Наказ департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації № 539-од від 20.12.2017 р.).
 • Голова журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (Наказ департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації № 556-од від 23.12.2016 р.).
 • Голова журі ІI етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення МАН України у 2020 році Відділення: екології та аграрних наук (2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014 рр.).
 • Цимбалюк М. Біоекологічні особливості, поширення та методи боротьби з дереворуйнівними грибами у паркових насадженнях міста Хмельницького. Науковий керівник: Шевченко С. М. (I місце у II етапі Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру «Мала академія наук України»).
 • Участь у журі фінального етапу ХVІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних біологів (наказу Міністерстваосвіти і науки Українивід 12.10.2018 № 1102).

Відзнаки і преміювання

Диплом Хмельницької обласної ради (переможець XV обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінації «Монографії, підручники та навчальні посібники») (2020).

Диплом Хмельницької обласної ради (учасник XI обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінації «Гуманітарні НДР») (2016).

Почесна грамота управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2014).

Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм та багаторічне сприяння проведенню обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН (Наказ № 303-12 від 08.10.2013).

Подяка ректора Хмельницького національного університету (2014).

Контакти

E-mail: sheva911@ukr.net
т. +38О9786607З74