Неформальна освіта

Положення про визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ
Перелік платформ з відкритими навчальними курсами: