Неформальна освіта

Положення про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у ХНУ
Перелік платформ з відкритими навчальними курсами: