Навчально-педагогічна робота кафедри

НАВЧАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

      Кафедра екології Хмельницького національного університету є випусковою і забезпечує підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр;
  • магістр.

Спеціальність 101 «Екологія»

 

Перелік дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (строк навчання 4 роки), вивчення яких забезпечує кафедра 

Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки:

Дисципліни професійної та практичної підготовки:

Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу:

 

Перелік дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (строк навчання 1,5 роки), вивчення яких забезпечує кафедра 

Дисципліни гуманітарної підготовки:

Дисципліни професійної та практичної підготовки:

Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу:

Дисципліни вільного вибору студента:

 

Навчальні практики, організацію і проведення яких забезпечує кафедра

Загальноекологічна практика (для студентів І курсу).
Проводиться з метою ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю на підприємствах, установах природно-заповідного фонду, організаціях природоохоронного напрямку.

Ландшафтно-екологічна практика (для студентів ІІ курсу).
Проводиться на базі Ботанічного саду ХНУ, а також національного природного парку «Подільські Товтри», регіонального ландшафтного парку «Мальованка» та інших природно-заповідних територій Хмельниччини.

Виробнича та організаційна практика (для студентів ІІІ курсу).
Проводиться на базі Державного управління охорони навколишнього середовища в Хмельницькій області.

Інспекційна практика (для студентів ІV курсу).
Проводиться на базі Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області.

Педагогічна практика (асистентська) (для студентів VI курсу).
Проводиться на базі кафедри екології ХНУ та в інших вищих навчальних закладах.

Переддипломна практика (для студентів VI курсу).
Проводиться на промислових підприємствах, а також в установах та організаціях природоохоронного напрямку.

 

 

Спеціальність 014.05 «Середня освіта

(Біологія та здоров’я людини)»

 

Перелік дисциплін за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (строк навчання 4 роки), вивчення яких забезпечує кафедра

 

Дисципліни загальної підготовки:

Дисципліни професійної підготовки:

Факультативні дисципліни:

 

Навчальні практики, організацію і проведення яких забезпечує кафедра

Навчально-польова практика з ботаніки (для студентів І курсу).
Проводиться з метою ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю та отримання практичних навичок у ботанічних дослідженнях на базі Ботанічного саду ХНУ, установ природно-заповідного фонду, організацій природоохоронного напрямку.

Навчально-польова практика з зоології (для студентів ІІ курсу).
Проводиться з метою ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю та отримання практичних навичок у зоологічних дослідженнях на базі національного природного парку «Подільські Товтри», регіонального ландшафтного парку «Мальованка» та інших природно-заповідних територій Хмельниччини.

Пропедевтична практика (для студентів ІІІ курсу).

Проводиться з метою розвитку професіональної культури, педагогічної майстерності та позиції  на базі навчальних закладів м. Хмельницького та Хмельницької області.

Педагогічна практика (для студентів ІV курсу).
Проводиться з метою оволодіння педагогічними технологіями на базі навчальних закладів м. Хмельницького та Хмельницької області.