Навчально-методичні матеріали

Реконструкція сторінки

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів. Середня освіта
(Біологія)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів. Середня освіта
(Біологія та здоров’людини)

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів. Екологія

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів. Екологія