Міронова Наталія Геннадіївна

Біографія
Освіта
Посади
Підвищення кваліфікації (стажування)
Навчальні дисципліни
Наукові інтереси
Реалізовані проєкти
Список основних наукових та навально-методичних праць
Участь у наукових товариствах і громадська діяльність
Відзнаки і преміювання
Контакти

Біографія

Народилася 19 грудня 1972 року у місті Маріуполь Донецької області. 1990 року з відзнакою закінчила Макіївську середню школу з виробничим навчанням № 16.

Освіта

1990–1995 рр. – навчання в Українському державному університеті харчових технологій, м. Київ (тепер Національний університет харчових технологій). По завершенню навчання отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів» та здобула кваліфікацію інженера-технолога.
1997–1998 р.р. – навчання в аспірантурі Українського державного університету харчових технологій, м. Київ.
1999 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів та харчоконцентратів. Тема дисертації «Розроблення технології сухих сніданків профілактичного та дієтичного призначення».
2003 р. – доцент кафедри екології.
2010–2013 р.р. – навчання в докторантурі Національного лісотехнічного університету України, м. Львів.
2015 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. Тема дисертації «Фітомеліорація техногенних водойм Малого Полісся».
2018–2019 р.р. – навчання в магістратурі Вінницької академії неперервної освіти на спеціальності «Екологія».
2020 р. – навчання в магістратурі Одеського державного екологічного університету. По завершенню навчання отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Екологія» та здобула кваліфікацію магістра.

Посади

1995–1997 рр. – стажист-дослідник науково-дослідного сектору Українського державного університету харчових технологій, м. Київ.
1999–2002 рр. – доцент кафедри екології (з 2020 року кафедра екології та біологічної освіти) Технологічного університету Поділля, м. Хмельницький (з 2004 року Хмельницький національний університет).
2003–2007 рр. – завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету.
2011–2015 рр. – доцент кафедри екології Хмельницького національного університету.
2015–дотепер – завідувач кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету.
2019–дотепер – керівник гуртка «Юний дослідник» Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Підвищення кваліфікації (стажування)

 • 2020 р. – кафедра екології Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка (тема стажування: Удосконалення методики викладання Техноекології, Радіоекології, Системному аналізу якості навколишнього середовища, довідка № 96/20 від 28.12.2020 р.).
 • 2020 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (тема підвищення кваліфікації: Програма педагогічної майстерності. Свідоцтво № 20/023 від 07.07.2020 р.).
 • 2020 р. – НПУ імені М.П. Драгоманова (тема: Розвиток професійної компетентності учителів Нової української школи (за галузями). Сертифікат № 759219731 від 30.05.2020 р.).
 • 2019 р. – Семінар-тренінг «Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, м. Вінниця (Сертифікат 11.07.2019 р. –12.07.2019 р.).
 • 2019 р. – Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України (тема підвищення кваліфікації: Основні вимоги з підготовки та оформлення суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. Свідоцтво № 53-11 від 19.04.2019 р.).
 • 2019 – Обласний семінар працівників методичної служби з питань еколого-натуралістичної роботи (тема: Позашкільна освіта в умовах децентралізації. Сертифікат № 000611 від 19.02.2020 р.).
 • 2018 р. – Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Хмельницького національного університету (тема підвищення кваліфікації: Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти. Свідоцтво ХМ 02071234/144 від 25.10.2018 р.).
 • 2018 р. – Академія менеджменту і адміністрування в Ополе (Польща) (теми стажування: Системний аналіз якості навколишнього середовища в контексті сталого розвитку; захист довкілля; система вищої освіти в контексті європейської інтеграції. Сертифікат № 007).

Навчальні дисципліни

Техноекологія
Основи наукових досліджень
Оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка
Методологія та організація наукових досліджень
Системний аналіз якості навколишнього середовища
Промислова екологія
Агрохімія

Наукові інтереси

Вплив антропогенної діяльності на довкілля: оцінка, шляхи зменшення.
Стратегічна екологічна оцінка.
Охорона та збереження біорізноманіття.
Науковий керівник Навчально-наукового центру кафедри екології та біологічної освіти «Довкілля» Хмельницького національного університету.
Член журі МАН обласного рівня (відділення «Екологія та аграрні науки»).
Член журі фінального етапу ХVІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних біологів (2018 р.)
Експерт-консультант IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (2019–2020 р.р.).

Реалізовані проєкти

 • Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту «Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки» на замовлення Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації (договір № 31 від 18 листопада 2020 р.)
 • Експертиза звіту стратегічної екологічної оцінки проєкту «Програма охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 44 від 04 грудня 2020 року).
 • Розробка Звіту про стратегічну екологічну оцінку до проєкту «План дій з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» на замовлення Управління економіки Хмельницької міської ради (договір № 139 від 04 грудня 2020 року).
 • Попередня експертиза документів державного планування, щодо яких здійснюється стратегічна екологічна оцінка на замовлення Управління економіки Хмельницької міської ради (договір № 140 від 04 грудня 2020 року).
 • Розробка розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації для «Детального плану центральної частини міста» на замовлення Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради (договір № 02-19 від 20 листопада 2019 року).
 • Розробка розділу «Охорона навколишнього природного середовища» проекту містобудівної документації для «Детального плану території «Заріччя»» на замовлення Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури та земельних ресурсів Хмельницької міської ради (договір № 02-19 від 19 листопада 2019 року).
 • Підготовка наукових обґрунтувань для заповідання територій та об’єктів міста Хмельницького на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 01-19 від 08 листопада 2019 року).
 • Розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького: «Ландшафтно-екологічні основи формування схеми екологічної мережі міста Хмельницького (ІІ етап)» на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 01-18 від 02.05.2018 року).
 • Розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького: «Ландшафтно-екологічні основи формування схеми екологічної мережі міста Хмельницького (І етап)» на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 01-17 від 16.06.2017 року).
 • Підготовка наукових обгрунтувань для заповідання територій та об’єктів міста Хмельницького на замовлення Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради (договір № 01-16 від 31 жовтня 2016 року).
 • Розробка технології одержання універсальних сорбентів на основі природного мінералу сапоніту (держбюджетна тема, договір № 1-2015, 2016 р.).
 • Урбоземи як індикатор екологічного стану навколишнього середовища. Врублевська Вероніка, учениця 11 кл. ТБЛ ім. Миколи Мазура. 3 (обласний) тур МАН, секція: Екологія, II місце. 16.02.2020 р. – науковий керівник роботи.
 • Шумове забруднення міста Хмельницького. Кашуба Катерина, учениця 11 кл. СЗОШ №12, 2 (міський) тур МАН, секція: Охорона довкілля та раціональне природоокристування, I місце, 24.12.2020 р. – науковий керівник роботи.

Список основних наукових та навально-методичних праць
Монографії і навчальні посібники

1. Екологічна мережа міста Хмельницького : монографія / Н. Г. Міронова, Л. С. Юглічек, Л. П. Казімірова [та ін.] ; за заг. Ред.. Л.П. Казімірової. – Хмельницький : ПП Заколодний М. І., 2019. – 270 с.
2. Міронова Н.Г. Природа краю / Хмельниччина: науково-популярне видання / Н. Г. Міронова, Л. П. Казімірова / Упорядник Т.С. Колісніченко, – 2-ге видання, виправлене і доповненен. – Хмельницький : Поліграфіст. – 2017. – С. 128-172.
3. Міронова Н. Г. Техногенні озера Малого Полісся : монографія / Н. Г. Міронова. – Хмельницький : Вид-во ПП Мельник А.А., 2014. – 296 с.
4. Артамонов Б.Б. Екологічна експертиза : навч. посіб. / Б.Б. Артамонов, Н.Г. Міронова. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 142 с.
5. Міронова Н.Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька. – К. : Новий світ-2000, 2007. – 140 с.
6. Штангрет В.П. Охорона навколишнього природного середовища на підприємствах промислового комплексу : навч. посіб. / В.П. Штангрет, Н.Г. Міронова, Б.Б. Артамонов. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 191 с.

Стаття у науковому журналі, що індексується в наукометричній базі даних Scopus

7. Biletska H. Formation of natural scientific competence in future teachers of physical education / Н. Biletska, H. Krasylnykova, N. Mironova, I. Nazarko // Journal of Physical Education and Sport. 2018. Supplement issue 2, Art. 170, pp. 1143 – 1149.

Статті у періодичних фахових виданнях України

8. Артамонов Б.Б. Використання ГІС-технологій у дослідженні кар’єрів корисних копалин осадового походження Хмельницької області / Б.Б. Артамонов, Н.Г. Міронова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 3. – С. 7–11.
9. Видове різноманіття та особливості поширення дереворуйнівних грибів у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана міста Хмельницького / С. Шевченко, Н. Міронова, О. Єфремова, О. Кратюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – Том 29. – №1. – С. 24–29.
10. Еколого-гігієнічна оцінка стану р. Південний буг у межах Хмельницької області за період 2013-2017 рр. / О.О. Єфремова, Н.Г. Міронова, О.П. Матеюк [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 5. – С. 261–266.
11. Єфремова О.О. Екологічна оцінка якості підземних вод приміської зони м. Хмельницький / О.О. Єфремова, Н.Г. Міронова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 2. –С. 124–128.
12. Білецька Г. А. Проектування результатів підготовки майбутніх вчителів біології та здоров’я людини з урахуванням компетентнісного підходу в освіті / Г. А. Білецька, Н. Г. Міронова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук пр. / Редкол. : І.А. Зязюн та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер». – 2018. – Вип. 50. – С. 220–225.
13. Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативної енергетики на Хмельниччині / О.О. Єфремова, І.П. Крайнов, Н.Г. Міронова, Є.П. Шаго // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. –№ 2. – С. 212–215.
14. Міронова Н.Г. Рослинність техногенного озера Голубе (Мале Полісся) / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.5. – С. 328-333.
15. Міронова Н.Г. Важкі метали у воді та донних відкладах техногенних водойм східної частини Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 2. – С. 22–25.
16. Міронова Н.Г. Рослинність прибережно-водних екотонів техногенних озер Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.9. – С. 341–346.
17. Міронова Н.Г. Оцінювання радіаційного фону та фітотоксичності екотопу техногенних озер Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 145–151.
18. Міронова Н.Г. Агроекологічні умови прибережної зони техногенних водойм Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Агропромислове виробництво Полісся : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 5. – С. 17–19.
19. Міронова Н.Г. Вищі водні та прибережно-водні рослини техногенних озер Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.06. – С. 63–67.
20. Міронова Н.Г. Напрямки оптимізації екологічного стану техногенних водойм Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : зб. наук. праць. – 2012. – № 1. – С. 77–79.
21. Міронова Н.Г. Географічний аналіз вищих водних та прибережно-водних рослин техногенних озер Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 87–90.
22. Міронова Н.Г. Фітомеліоративні властивості рослинності техногенних водойм культурфітоценозів східної частини Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НУБіП України : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво і декоративне садівництво. – К. : Вид-во НУБіП України. – 2012. – Вип. 171, ч. 3. – 340 с. – C. 71–76.
23. Міронова Н.Г. Формування запасів рослинної речовини та початкове ґрунтоутворення в екотонах техногенних озер Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 97–102.
24. Міронова Н.Г. Гідрохімічні умови техногенних водойм східної частини Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.6. – С. 55–58.
25. Міронова Н.Г. Ерозія як чинник негативного впливу на стан водних об’єктів східної частини Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА. – 2011. – Вип. 119. – С. 141–145.
26. Міронова Н.Г. Еколого-морфологічна характеристика техногенних озер східної частини Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 86–90.
27. Міронова Н.Г. Роль лісових насаджень у зменшенні ґрунтово-ерозійної складової забруднення техногенних озер Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 161–165.
28. Єлісавенко Ю.А. Історія господарського освоєння лісових угідь Вінниччини / Ю.А. Єлісавенко, Н.Г. Міронова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 7(47). – С. 143–147.
29. Міронова Н.Г. Вплив промислових підприємств на екологічний стан водних об’єктів східної частини Малого Полісся / Н.Г. Міронова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – С. 84–88.
30. Міронова Н.Г. Дослідження порушених ландшафтів північно-східної частини Хмельницької області методами дистанційного зондування Землі / Н.Г. Міронова, Б.Б. Артамонов, В.П. Штангрет [та ін.] // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.12. – С. 71–77.
31. Білецька Г.А. Розробка банку даних екологічної інформації поверхневих вод м. Хмельницького / Н.Г. Міронова, В.М. Джулій, Г.А. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2007. – № 1. – С. 187–190.
32. Міронова Н.Г. Оптимізація процесу біоконверсії органічних відходів / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька // Питання біоіндикації та екології. – 2007. – № 6. – С. 1–17.
33. Білецька Г.А. Науково-методичне забезпечення інтеграції фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у підготовці спеціалістів-екологів / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. – Полтава : АСМІ. – 2006. – № 6. – С. 119–127.
34. Міронова Н.Г. Радіоекологічна оцінка району Раково м. Хмельницького / Н.Г. Міронова, Н.В. Машталер // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. – № 3. – С.189–191.

Статті у зарубіжних виданнях

35. Biletska H. Evaluation of Educational and Methodical Support in Natural Science Training of Future Ecologists / H. Biletska, N. Mironova, O. Mateyuk, L. Kazimirova, A. Diachuk // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. – № 2 (2). – р. 221–229.
36. Mironova N. Agroecological Assessment of Urboecosystems’ Soils (Based on the Example of the City of Khmelnytskyi, Ukraine) / N. Mironova, H. Biletska, V. Rybak, O. Iefremova, N. Shevchuk, S. Shevchenko, B. Artamonov // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. – № 2 (2). – р. 72–84.
37. Mironova N. Hydrochemical and toxicological composition in technogenic lakes of Male Polissya in Ukraine / N. Mironova, G. Kalda, О. Lishchuk // Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. – 2013. – № 1. – Pp. 59–65.
38. Mironova N. Phytomeliorative influence of the macrophytes of different ecological groups over the oxygene regime in the technogenic lakes of the Small Polissya of Ukraine / N. Mironova, G. Kalda, О. Lishchuk // Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. – 2013. – № 4. – Pp. 113–124.
39. Миронова Н. Г. Восстановление эдафотопа лесных экосистем Малого Полесья Украины после техногенных девастаций / Н. Г. Миронова // Вестник Витебского государственного университета (Белорусь) : сб. науч. тр. – 2013. – № 6 (78). – С. 53–59.
40. Mironova Natalia. Humus and nutrients content in the substrates of the coastal zone of technogenic lakes of the Small Polissye in Ukraine / Natalia Mironova // International Journal of Sustainable Development. – 2013. – № 13. – Pp. 104–109.

Статті в інших журналах

41. Міронова Н. Екологічна оцінка урбоземів м. Хмельницького за вмістом важких металів / Н. Міронова, А. Шаргун // Екологічний вісник. – 2018. – № 6. – С. 26.
42. Виговська Т.В. Деякі аспекти реалізації неперервної екологічної освіти в Україні / Т.В. Виговська, Н.Г. Міронова // Екологічний вісник. – 2017. – № 4. – С. 29–30.
43. Міронова Н.Г. Фітомеліоративні засади відновлення відпрацьованих кар’єрних розробок Малого Полісся / Н.Г. Міронова. – Зб. «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій». – Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута. – С. 203–207.
44. Міронова Н.Г. Громадськість м. Хмельницького – проти знищення зеленої зони / Н.Г. Міронова // Екологічний вісник. – 2013. – № 6. – С. 28.
45. Буга Н. Оцінка безпеки поліетиленової упаковки для харчових продуктів / Н. Буга, Н. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2010. – С. 106–108.
46. Міронова Н.Г. Аналіз впливу чинників на рівень небезпеки, яку створюють об’єкти поводження з небезпечними відходами / Н.Г. Міронова, І.П. Крайнов, Г.А. Білецька // Екологічний вісник. – 2010. № 2. – С. 15–17.
47. Панасюк А. Екологічні проблеми Чернелівського водозабору / А. Панасюк, Н. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2010. – С. 108–110.
48. Міронова Н.Г. Поліетилен у харчовій промисловості: аргументи “за” і “проти” / Н.Г. Міронова / /Екологічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 30.
49. Загурська Ю. Регулювання ринків генетично-модифікованих організмів / Ю. Загурська, Н. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – С. 155–156.
50. Міронова Н.Г. Розробка структури бази даних екологічної інформації стану відкритих кар’єрних розробок Хмельницької області / Н.Г. Міронова, Б.Б. Артамонов // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – С. 106–108.
51. Білецька Г.А. Перспективи розвитку екологічного туризму у Хмельницькій області / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова // Науковий збірник «Проблеми педагогічних технологій». – 2009. – Вип. 5–6. – С. 20–22.
52. Артамонов Б.Б. Аналіз впливу мікрокліматичних зон на процеси кліматоутворення у містах в умовах глобального потепління // Б.Б. Артамонов, Н.Г. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – С. 109–111.
53. Буга Н. Проблема використання полімерної упаковки та її вплив на здоров’я людини / Н. Буга, Н. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – С. 153–155.
54. Загурська Ю. Про перспективи виробництва біопалива на Хмельниччині / Ю. Загурська, Н. Міронова //Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2008. – С. 195–196.
55. Лядецька Г. Проблема інформаційного забезпечення громадян України стосовно питань генної інженерії та шляхи її вирішення / Г. Лядецька, Н. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2008. – С. 204–206.
56. Загурська Ю. Проблема безпеки харчових добавок / Ю. Загурська, Н. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – С. 18–19.
57. Кошалко О. Проблеми поводження з полімерними відходами / О. Кошалко, Н. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – С. 29–30.
58. Лядецька Г. Проблема поширення знань про екологічні права серед студентської молоді / Г. Лядецька, Н. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2006. – С. 175–176.
59. Міронова Н.Г. Дослідження стану Русанівського кар’єру методом ДЗЗ / Н.Г. Міронова, Б.Б. Артамонов // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу Гуманітарного інституту Хмельницького національного університету. – 2006. – № 2. – C.118–124.
60. Легельбах С. Напрямки поводження з шинами як вторинними відходами / С. Легельбах, Н. Міронова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 184–185.
61. Міронова Н.Г. Поводження з відходами на підприємствах Хмельницької області / Н.Г. Міронова, Н.В. Семенюк, Т.Д. Замах // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки. – 2005. – С. 151–154.
62. Міронова Н.Г. Дослідження вмісту нітратів у сільськогосподарській сировині, вирощеній у Хмельницькій області / Н.Г. Міронова, О.О. Дуднік // Збірник наукових праць викладачів Гуманітарного інституту Хмельницького національного університету. – 2004. – С. 188–189.

Матеріали конференцій

63. Міронова Н.Г. Впровадження стратегічної екологічної оцінки в Україні та Хмельницькій області / Н.Г. Міронова, Б.Р. Драйна // Сучасні проблеми урбоекосистем : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський, 1-2 жовтня 2020 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. – С. 98–100.
64. Міронова Н.Г. Геоекологічні особливості Кудрянського екокоридору екологічної мережі міста Хмельницького / Н.Г. Міронова, О.О. Єфремова // Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку : зб. наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.). – Рівне : видавець О. Зень, 2020. – С. 27–30.
65. Міронова Н.Г. Техногенні водойми Малого Полісся (Україна) як об’єкти туристично-рекреаційної діяльності / Н.Г. Міронова, Л.П. Казімірова, С.М. Шевченко // Екологічна безпека об’єктів туристично-рекреаційного комплексу : матеріали I Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 5-6 грудня 2019 р.). – Львів : ЛДУБЖД, 2019. – С. 43–44.
66. Міронова Н.Г. Розвиток органічного землеробства у Хмельницькій області: стан, перспективи та екологічні наслідки / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька // VIІI Українсько-Польські наукові діалоги : зб. матеріалів (Хмельницький–Кам’янець-Подільський, 16-19 жовтня 2019 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 31–34.
67. Міронова Н.Г. Аналіз діяльності підприємств у сфері утилізації відходів в Україні / Н.Г. Міронова, І.М. Гребелюк, A. Mrozinski // Подільські читання. Екологія, Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття : наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 10-12 жовтня 2019 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 49–51.
68. Міронова Н.Г. Еколого-економічний потенціал твердих побутових відходів м. Хмельницького як вторинних ресурсів / Н.Г. Міронова, І.М. Гребелюк // VinSmartEco : Зб. матер. І Міжн. наук.-практ. конф. (Вінниця, 16-18 травня 2019 р.). – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019. – С. 326–328.
69. Міронова Н.Г. Концепція екологічної ніші у фітомеліоративних дослідженнях / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька // Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації : матер. Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 квітня, 2019 р.). – Львів : НЛТУ України, 2019. – С. 276–278.
70. Міронова Н.Г. Екологічна оцінка річки Кудрянка як елементу екологічної мережі міста Хмельницького / Н.Г. Міронова // Подільські читання: Епоха природничих досліджень Поділля : міжн. наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня 2018 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2016. – С.
71. Міронова Н.Г. Підвищення ефективності фітомеліорації піщаних кар’єрів шляхом використання сапоніту / Н.Г. Міронова, А.П. Магдійчук // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи : матеріали III Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 14 вересня 2018 р.). – Львів : ЛДУБЖД, 2018. – С. 65.
72. Міронова Н.Г. Стратегічні екологічні цілі сталого (збалансованого) розвитку Хмельницької області до 2030 року / Н.Г. Міронова, Н.В. Дацюк // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи : матеріали III Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 14 вересня 2018 р.). – Львів : ЛДУБЖД, 2018. – С. 245.
73. Міронова Н.Г. Мікробіологічна оцінка питного водопостачання м. Красилова (Хмельницька область) / Н.Г. Міронова, Л.М. Семенюк // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи : матеріали III Міжн. наук.-практ. конф. (Львів, 14 вересня 2018 р.). – Львів : ЛДУБЖД, 2018. – С. 206.
74. Міронова Н.Г. Використання інформаційного середовища для організації та управління освітнім процесом в Хмельницькому національному університеті / Н. Г. Міронова, О. В. Мудрак, Г. А. Білецька // Управління якістю підготовки фахівців : Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Одеса, 2018. – С. 105–110.
75. Білецька Г. А. Програмні компетентності і результати – ої науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІV Каришинські читання). – Полтава : [б. в.], 2017. – С. 36–38.
76. Міронова Н.Г. Деякі аспекти екологізації вищої освіти України / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька // Матеріали ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку». – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 27-30.
77. Виговська Т.В. Деякі аспекти реалізації неперервної екологічної освіти в Україні / Т.В. Виговська, Н.Г. Міронова // Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації : матер. III Всеукр. форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 12-13 квітня 2017 р.). – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 21–24.
78. Міронова Н.Г. Перспективи використання сапоніту у фітомеліорації піщаних кар’єрів / Н.Г. Міронова, А.П.Магдійчук // Україно-польські наукові діалоги : матер. Міжнар. конф. (Хмельницький, 18-21 жовтня 2017 р.). – Хмельницький : Polylux, 2017. – С. 153–154.
79. Міронова Н.Г. Оцінка ефективності сорбентів на основі сапоніту для очистки комунально-побутових стічних вод / Н.Г. Міронова, Т.В. Виговська// Проблеми екологічної безпеки : Зб. тез доповідей 14-ї Міжнародної науково-технічної конференції (Кременчук, 12–14 жовтня 2016 р.). – Кременчук : Вид-во ПП Щербатих О.В., 2016 – С. 168.
80. Міронова Н.Г. Параметри екологічних ніш вищої водної рослинності неоекотопів техногенних водойм / Н. Г. Міронова // Подільські читання : Зб. наук. праць за матеріалами міжн. наук.-практ. конф. (К/ам’янець-Подільський, 3-5 листопада 2016 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня Рута, 2016. – С. 228–230.
81. Миронова Н. Г. Лекарственные растения прибрежно-водных экотопов техногенных водоемов Малого Полесья Украины / Н. Г. Миронова // Лекар¬ственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы : матер. I-ой Междунар. науч. конф. (Новосибирск, 21-22 мая 2013 г.). – Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. аграр. ун-та, 2013. – С. 77–79.
82. Міронова Н. Г. Самозаростання техногенних озер Малого Полісся як фактор їх ренатуралізації / Н. Г. Міронова, Л. В. Бажан // Цілі збалансованого розвитку для України : матер. Міжнар. конф. (Київ, 18-19 червня 2013 р.). – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 57–60.
83. Міронова Н. Г. Відновлення едафотопу лісових екосистем Малого Полісся після техногенних девастацій / Н. Г. Міронова // Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи XXI століття : тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Ялта, 24-27 вересня 2013 р). – Київ-Ялта : Вид-во НУБіП України, 2013. – С. 78–79.
84. Міронова Н. Г. Класифікація техногенних озер та її використання на прикладі відпрацьованих піщаних кар’єрів Малого Полісся / Н. Г. Міронова // Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 16-19 жовтня 2013 р.). – Харків : Вид-во ХНАУ, 2013. – С. 105–108.
85. Міронова Н.Г. Проблеми зелених насаджень в урбоекосистемах (на прикладі м. Хмельницького) / Н.Г. Міронова, Т.В. Виговська // Екологічна політика держави: виклики, загрози, проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали науково-практичної конференції (Хмельницький, 14 вересня 2013 р.). – Хмельницький, 2013. – С. 48–51.
86. Міронова Н. Г. Характеристика рослинності техногенних водойм від¬пра¬цьованих кар’єрів Малого Полісся / Н. Г. Міронова // «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні : матер. Міжнар. конф. (Київ, 24-25 квітня 2012 р.). – У 3-ох т. – К. : Центр екологічної освіти та інформації. – 2012. – Т. 1. – С. 159–161.
87. Міронова Н. Г. Формування техногенних ландшафтів при видобуванні корисних копалин кар’єрним способом та напрями їх відновлення / Н. Г. Міронова, Б. Б. Артамонов // Природно-ресурсний потенціал збалан¬сованого (сталого) розвитку України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 квітня 2011 р.). – У 2-ох т. – К. : Центр екологічної освіти та інформації. – 2011. – Т. 1. – С. 413–415.
88. Міронова Н.Г. Особливості формування техногенних ландшафтів Малого Полісся Хмельниччини та напрямки їх оптимізації / Н.Г. Міронова, Б.Б. Артамонов // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування : матер. Міжнар. конф. (Кам’янець-Подільський, 10-11 травня 2011 р.). – Кам’янець-Подільський : Вид-во ПП Мошинський В.С., 2011. – С. 406–408.
89. Міронова Н.Г. Славутські озера як техногенні утворення в структурі природних Малополіських ландшафтів / Н.Г. Міронова, Б.Б. Артамонов, О.І. Ліщук, Л.А. Зозуля // Екологія Малополіського Погориння та її охорона в умовах зростаючого антропогенного впливу : матер. Регіональної наук.-практ. конф. (Славута, Хмельницька обл., 14 грудня 2011 р.). – Славута : Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – С. 156–160.
90. Панасюк А.В. Аналіз впливу антропогенної діяльності на екологічний стан водних об’єктів Малого Полісся Хмельниччини / А.В. Панасюк, Н.Г. Міронова // Екологічна безпека держави : тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та аспірантів (Київ, 19-21 квітня 2011 р.). – Київ : НАУ, 2011. – С. 29–30.
91. Міронова Н.Г. Напрямки формування небезпеки харчових продуктів / Н.Г. Міронова // Екотрофологія. Аспекти продовольчої безпеки : матер. III Міжн. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 17-18 вересня 2009 р.). Біла Церква, 2009. – С. 169–172.
92. Міронова Н.Г. Вплив підприємств харчового комплексу на стан водних об’єктів / Н.Г. Міронова // Дослідження, відтворення та охорона малих річок : Збірник матер. Всеукр. НПК (Хмельницький, 4-5 листопада 2005 р.). Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 106–111.
93. Міронова Н.Г. Проблеми екологічної безпеки харчових продуктів / Н.Г. Міронова, О.В. Кобилінська, В.А. Терлецька, О.О. Ромашко // Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика : Збірник праць за матеріалами Всеукраїнської НПК (Хмельницький, 30–31 жовтня 2003 р.). – Хмельницький : ХДУ, 2003. – С. 106–111.
94. Миронова Н.Г. Роль польових практик з природничих дисциплін при підготовці студентів-екологів / Н.Г. Миронова, Г.А. Білецька, В.М. Грабовський // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. Міжнародна НПК, Хмельницький, 17–19 листопада 2001. – Хмельницький : Видавничий центр ТУП, 2001. – С. 24.

Методичні вказівки

95. Міронова Н.Г. Дипломна робота магістра : методичні вказівки щодо її проведення для студентів спеціальності «Екологія» / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 24 с.
96. Білецька Г.А. Педагогічна (асистентська) практика : програма і методичні вказівки щодо її проведення для студентів спеціальності «Екологія» / Г.А. Білецька, Н.Г. Міронова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 40 с.
97. Міронова Н.Г. Переддипломна практика : методичні вказівки щодо її проведення для студентів спеціальності «Екологія» (освітній рівень «магістр») / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 24 с.
98. Електронний аналог друкованого видання. Інспекційна практика: методичні вказівки до її виконання для студентів спеціальності «Екологія». Сертифікат № 71е/16. – 2016 р.
99. Електронний аналог друкованого видання. Системний аналіз якості навколишнього середовища: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Екологія». Сертифікат № 79е/17. – 2017 р.
100. Міронова Н.Г. Дипломне проектування. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов, О.О. Єфремова, В.В. Рибак. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 56 с.
101. Міронова Н.Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисциліни «Техноекологія (Промекологія)» / Н.Г. Міронова. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 58 с.
102. Міронова Н.Г. Основи екології (Екологія). Методичні вказівки для студентів інженерних, технологічних, гуманітарних та економічних спеціальностей (заочна форма навчання) / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька, Б.Б. Артамонов. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 54 с.
103. Міронова Н.Г. Дипломне проектування. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Міронова, М.Д. Гомеля, В.П. Штангрет, А.А. Муляр, О.О. Єфремова, Г.А. Білецька. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 51 с.
104. Міронова Н.Г. Переддипломна практика. Програма і методичні вказівки до її проведення для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Міронова, В.П. Штангрет, А.А. Муляр. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 18 с.
105. Міронова Н.Г. Виробнича практика. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середов/ Н.Г. Міронова, В.П. Штангрет, А.А. Муляр. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 19 с.ища»
106. Міронова Н.Г. Навчальна практика. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Міронова, В.П. Штангрет, Л.Л. Новіцька. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 20 с.
107. Міронова Н.Г. Біогеохімія. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Міронова, О.Л. Тульська. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 27 с.
108. Миронова Н.Г. Техноекологія та біогеохімія. Програма курсу, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Миронова, А.А. Муляр. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 37 с.
109. Миронова Н.Г. Основи екології. Програма курсу, методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання / Н.Г. Миронова, Г.А. Білецька. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 31 с.
110. Миронова Н.Г. Польова практика. Методичні вказівки до проведення польової практики для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Н.Г. Миронова, Г.А. Білецька, О.М. Коржик. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 21 с.

Участь у наукових товариствах і громадська діяльність

Голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги.
Член Басейнової ради Дністра.
Член Басейнової ради Прип’яті.
Член Координаційної ради зі сприяння формуванню регіональної екологічної мережі, розвитку заповідної справи та збереження біорізноманіття Хмельницької області.
Член робочої групи зі сприяння розробленню проекту Регіонального плану управління відходами у Хмельницькій області.

Відзнаки і преміювання

 • Грамота Інституту проблем виховання НАПН України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України (2020 р.).
 • Диплом Хмельницької обласної ради: переможець XV обласного туру науково-дослідних робіт у номінації «Монографії, підручники та навчальні посібники» з врученням 3-ї премії (2020 р.).
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2019 р.).
 • Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації (2019 р.).
 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2018 р.).
 • Грамота Інституту проблем виховання НАПН України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України (2018 р.).
 • Подяка Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (2017 р.).
 • Подяка Хмельницької обласної державної адміністрації (2017 р.).
 • Занесена на дошку пошани Хмельницького національного університету (2016-2017 навчальний рік).
 • Грамота Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА (2015 р.).
 • Грамота Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА (2014 р.).
 • Подяка Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА (2013 р.).
 • Грамоти Хмельницького національного університету (2016, 2013, 2012, 2008 р.р.).

Контакти

E-mail: mironova72n@ukr.net
т. +38067 1177093