Історична довідка

Кафедра екології розпочала свою діяльність

1 вересня 1996 року і є випусковою для підготовки фахівців

зі спеціальностей: «ЕКОЛОГІЯ»,  

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ)»

Сьогодні підготовка фахівців проводиться за двома рівнями освіти: бакалавр, магістр.

Навчально-виховну, методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють 14 викладачів природничого, педагогічного  і технічного напрямів, серед яких 2 доктори наук та 12 кандидатів наук. Викладачами кафедри підготовлено і видано понад 100 навчально-методичних праць та наукових монографій. Забезпечує роботу кафедри допоміжний склад: 2 старших лаборанта із вищою освітою та 2 інженери другої категорії.

В роботі використовуються передові технології, сучасні досягнення науки та техніки, сучасне програмне забезпечення, комп’ютерна техніка.

У формуванні необхідних для здійснення професійної діяльності практичних навичок майбутніх фахівців значна увага приділяється практикам, які проводяться у навчальних закладах міста та області, на природоохоронних територіях, підприємствах та установах – місцях майбутнього працевлаштування випускників, що дозволяє формувати екологічну свідомість студентів спеціальності «Екологія» та педагогічну майстерність студентів спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)».

Наукова діяльність кафедри охоплює широкий спектр екологічних проблем та питань середньої освіти. Головні напрями наукової роботи: біотестування і біоіндикація природних об’єктів і техносфери; моніторинг стану ґрунтів, біологічного та ландшафтного різноманіття; нормування антропогенного навантаження на природне середовище; вдосконалення екологічної освіти і виховання студентства та учнівської молоді; формування професійних компетентностей майбутніх вчителів – біологів.

До науково-дослідної та громадської діяльності широко залучаються студенти, які беруть активну участь у студентських наукових конференціях, виконанні госпдоговірних робіт, проведенні природоохоронних акцій, спрямованих на покращення довкілля Хмельниччини. Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідницьку та методичну роботу з учнями в рамках роботи Малої академії наук.

У навчальній та науковій діяльності кафедра підтримує міжнародні зв’язки з вищими навчальними закладами, що сприяє здійсненню обміну та участі в міжнародних наукових конференціях і грантах викладачів та студентів.

Під науковим керівництвом викладачів кафедри на території Хмельницького національного університету створено ботанічний сад, який забезпечує формування і збереження документованої колекції живих рослин, що використовуються в навчальних, наукових, еколого-просвітницьких цілях.

За заслуги в підготовці фахівців, результати наукової роботи, громадську екологічну діяльність кафедра неодноразово нагороджувалася почесними грамотами та іншими відзнаками різних інституцій.