ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

5 грудня 2019 року лекцію на тему «Позакласна і позашкільна робота з біології» з навчальної дисципліни «Методика навчання біології» для студентів спеціальності Середня освіта (Біологія) провела старший викладач кафедри теорії …