гідрологія;

Гідрологія Метою вивчення навчальної дисципліни «Гідрологія» є: вивчення природних вод, їх властивостей та загальних закономірностей гідрологічних процесів та явищ, розподіл води по земній поверхні і у товщі ґрунтів, а також закономірності …

геологія з основами геоморфології;

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат з фаху та геологічні і геоморфологічні методи при проведенні геоекологічних та комплексних екологічних досліджень; пояснювати процеси і явища, які відбуваються в земній …