1-301

1-301 лабораторно-практичний кабінет: забезпечений новими меблями, скляними стелажами з колекціями мінералів та гірських порід, мотивуючими надписами,  навчальними стендами. В кабінеті проводяться заняття з таких дисциплін: «Геологія з основами геоморфології», «Загальна теорія здоров’я», «Збалансований розвиток».

 

1-302

1-302 лабораторія техноекології та моніторингу довкілля: забезпечена сучасними меблями, лабораторно-технічним обладнанням, лабораторним посудом, стендами з наочними прикладами різних методів фільтрації. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Техноекологія», «Біохімія», «Радіоекологія», «Фізіологія рослин».

1-303

1-303 Гербарна – містить стелажі, де зберігаються навчальний та науковий гербарій деревних і трав’яних рослин. Навчальний гербарій містить морфологічні та систематичні колекції. Науковий гербарій впорядковано за систематичним принципом за алфавітом; гербарії регіональних флор – за географічним принципом. У гербарній зберігаються колекції мохів, лишайників, грибів-трутовиків.

1-305

1-305 лабораторія моделювання та прогнозування стану довкілля: лабораторія має сучасні меблі, комп’ютерне обладнання та навчальні стенди. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Інформаційні технології в освіті».

1-304

1-304 лабораторія мікроскопії: лабораторія з сучасними меблями, містить загально-лабораторне обладнання, нові оптичні прилади, мотивуючі надписи та навчальні стенди. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Зоологія», «Фізіологія людини і тварин», «Генетика».

1-306

1-306 лабораторія біології: лабораторія містить сучасні модульні меблі, інтерактивну панель, демонстраційне обладнання (муляжі) та гербарії. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Ботаніка», «Анатомія людини», «Дендрологія».

1-308

1-308 навчально-методичний центр з біологічної та екологічної освіти: в аудиторії розміщені сучасні модульні меблі, світлини з різних мальовничих місць Хмельниччини, карта-схема Хмельницької області яка підсвічується. В навчально-методичному центрі проводяться заняття з таких дисциплін: «Систематика рослин», «Охорона біотичного та ландшафтного різноманіття».

1-116

1-116 інформаційно-комп’ютерний центр – комп’ютерний клас, що має сучасні меблі, комп’ютерне обладнання. В аудиторії проводяться заняття з дисципліни «Інформатика та системологія», здійснюється поточний та підсумковий тестовий контроль за всіма освітніми компонентами.

1-210

1-210 зал конференцій – аудиторія зі стаціонарним мультимедійним забезпеченням, що використовується для проведення лекційних занять.