1-301

1-301 лабораторно-практичний кабінет: забезпечений новими меблями та приладдям, у тому числі, необхідними для дисциплін блоку “Здоров’я людини”,  скляними стелажами з колекціями мінералів та гірських порід, мотивуючими надписами,  навчальними стендами. В кабінеті проводяться заняття з таких дисциплін: «Загальна теорія здоров’я», «Основи здорового способу життя та особистої гігієни», «Загальна екологія», «Геологія з основами геоморфології», «Екосистемологія», «Збалансований розвиток».

 

1-302

1-302 лабораторія біотехнології та моніторингу довкілля: забезпечена сучасними меблями, лабораторно-технічним обладнанням, лабораторним посудом, стендами з наочними прикладами різних методів фільтрації. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Методологія та організація наукових досліджень», «Біотехнологія», «Біохімія», «Фізіологія рослин», «Фізіологія людини і тварин», «Радіоекологія», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія», .

1-303

1-303 Гербарна – містить стелажі, де зберігаються навчальний та науковий гербарій деревних і трав’яних рослин. Навчальний гербарій містить морфологічні та систематичні колекції. Науковий гербарій впорядковано за систематичним принципом за алфавітом; гербарії регіональних флор – за географічним принципом. У гербарній зберігаються колекції мохів, лишайників, грибів-трутовиків.

1-304

1-304 лабораторія мікроскопії: лабораторія з сучасними меблями, містить загально-лабораторне обладнання, нові оптичні прилади, мотивуючі надписи та навчальні стенди. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Зоологія», «Фізіологія людини і тварин», «Генетика», «Біологія індивідуального розвитку».

1-305

1-305 лабораторія моделювання та прогнозування стану довкілля: лабораторія має сучасні меблі, комп’ютерне обладнання та навчальні стенди. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Інформаційні технології в освіті», «Інноваційні та інформаційні технології навчання біології та основ здоров’я».

1-306

1-306 лабораторія біології: лабораторія містить сучасні модульні меблі, інтерактивну панель, демонстраційне обладнання (муляжі) та гербарії. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Ботаніка», «Анатомія людини», «Дендрологія»,  «Природничо-наукова картина світу», «Теорія і методика навчання біології та основ здоров’я».

1-308

1-308 навчально-методичний центр з біологічної та екологічної освіти: в аудиторії розміщені сучасні модульні меблі, світлини з різних мальовничих місць Хмельниччини, карта-схема Хмельницької області яка підсвічується. В навчально-методичному центрі проводяться заняття з таких дисциплін: «Методологія та організація наукових досліджень», «Систематика рослин», «Охорона біотичного та ландшафтного різноманіття».

1-116

1-116 інформаційно-комп’ютерний центр – комп’ютерний клас, що має сучасні меблі, комп’ютерне обладнання. В аудиторії проводяться заняття з дисципліни «Інформатика та системологія», здійснюється поточний та підсумковий тестовий контроль за всіма освітніми компонентами.

1-210

1-210 зал конференцій – аудиторія зі стаціонарним мультимедійним забезпеченням, що використовується для проведення лекційних занять.