Абітурієнтам

Інформація для абітурієнта

Всеукраїнська олімпіада з біології

Список запитань та відповіді для підготовки до складання вступного екзамену на магістра спеціальності “Екологія”

Запрошуємо вас на навчання до гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету за спеціальностями:

 • “Екологія”;
 • “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)”.

Кафедра екології забезпечує фахову підготовку за спеціальностями«Екологія» та «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)».

 Начвання за спеціальністю «Екологія» здійснюється за денною, заочною та заочно-дистанційною формами.

Освітні рівні – бакалавр та магістр.

При вступі на основі диплому молодшого спеціаліста – навчання за скороченою програмою (вступ на 2-й або 3-й курс).

 Спеціальність “Екологія” має свою специфіку, яка пов’язана з основним її призначенням – створенням таких умов існування людини у природі, які б не відображалися негативно на її здоров’ї, не порушували природну екологічну рівновагу в довкіллі і не знижували темпи розвитку науково-технічного прогресу.

 Майбутні фахівці отримують знання з основних сучасних напрямків екології. При підготовці за спеціальністю вивчаються різноманітні дисципліни загальнонаукового та гуманітарного профілів. Студенти отримують фундаментальну підготовку з хімічних та біологічних дисциплін, комп’ютерної техніки та моделювання екологічних процесів. Вони займаються науково-дослідною роботою, беруть участь в науково-практичних та науково-теоретичних конференціях міжнародного, державного, університетського рівнів.

 Професійна діяльність еколога пов’язана із захистом довкілля, його природних та антропогенних систем (біосфери, антропосфери, соціосфери); охороною і раціональним використанням природних ресурсів та екологічно безпечною діяльністю.

 Сфера діяльності випускника:

 • департаменти Міністерства еко­логії та природних ресурсів;
 • Державна еколо­гічна інспекція України та її те­риторіальні органи;
 • виконавчі органи місцевого са­моврядування;
 • організації, що здійснюють озе­ленення територій та ландшафт­ний дизайн;
 • екологічні підрозділи промисло­вих підприємств та комерційних фірм.

 Посади, які можуть займати випускники спеціальності:

 • організатор природокористування;
 • державний екологічний інспектор;
 • спеціаліст з охорони навколишнього середовища на підприємствах;
 • еколог у природоохоронних та інших установах (організаціях).

 При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра денної, заочної та дистанційної форм навчання за державним замовленням і пільговими довгостроковими кредитами та на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, вступники проходять конкурсний відбір на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з трьох предметів:

 • українська мова та література;
 • біологія;
 • географія або хімія (за вибором).

При вступі за контрактною формою навчання (лише за пільговими довгостроковими кредитами та на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) вступники проходять конкурсний відбір на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з трьох предметів:

 • українська мова та література;
 • біологія;
 • історія України або географія (за вибором).

 Навчання за спеціальністю «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)”, з додатковою спеціалізацією “Біохімія, екологія здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Освітній рівень – бакалавр.

При вступі на основі диплому молодшого спеціаліста – навчання за скороченою програмою (вступ на 2-й курс).

 Спеціальність “Середня освіта (Біологія та здоровя людини)”, з додатковою спеціалізацією “Біохімія, екологія” передбачає засвоєння студентами знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємозв’язок із неживою природою, розуміння біологічної картини світу, цінності таких категорій, як життя, природа, здоров’я людини, формування свідомого ставлення до екологічних проблем. Додатково студенти отримують ґрунтовні знання з біохії та екології. Педагогічна підготовка забезпечує генерацію молодих вчителів, що є носіями інновацій і готові для роботи в сучасній школі.

 Професійна діяльність вчителя біології пов’язана із формуванням ціннісних орієнтацій і позитивного ставлення школярів до природи, життя людей і до себе як суб’єкта діяльності. Наші випускники підготовлені до роботи у різних закладах освіти: загальноосвітніх школах, навчально-виховних комплексах, ліцеях, ліцеях-інтернатах, гімназіях, коледжах, колегіумах, спеціалізованих школах, школах-інтернатах тощо.

 Сфера діяльності випускника:

 • загальноосвітні середні навчальні заклади;
 • професійно-технічні та вищі на­вчальні заклади;
 • еколого-натуралістичні центри учнівської молоді;
 • органи управління освітою.

 Посади, які можуть займати випускники спеціальності:

 • вчитель біології;
 • вчитель здоров’я людини;
 • викладач професійно-технічного та вищого навчального закладу;
 • працівник управління освіти.

 При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра денної та заочної форм навчання за державним замовленням і пільговими довгостроковими кредитами та на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, вступники проходять конкурсний відбір на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з трьох предметів:

 • українська мова та література;
 • біологія;
 • хімія або математика (за вибором).

При вступі за контрактною формою навчання (лише за пільговими довгостроковими кредитами та на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб) вступники проходять конкурсний відбір на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з трьох предметів:

 • українська мова та література;
 • біологія;
 • історія України або математика (за вибором).

 Після закінчення 2 курсу студенти кафедри, незалежно від обраної спеціальності, мають змогу вступити на кафедру військової підготовки офіцерів запасу.

 Навчатись у нас цікаво: кваліфіковані викладачі забезпечують високу якість навчання. Особливо студенти полюбляють польові практики, які проходять на базі природно-заповідних територій Хмельниччини. Проводяться різноманітні екскурсійні програми, під час яких можна побувати у національних природних парках «Подільські Товтри», «Мале Полісся», регіональному ландшафтному парку «Мальованка» та інших чудових куточках не лише Хмельниччини, а й усієї України.