Кваліфікаційний екзамен за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

⠀⠀⠀ ⠀23 червня 2023 р. відбувся кваліфікаційний екзамен за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 14.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Іспит проходив у змішаному форматі із використанням платформи Zoom для здобувачів, які з огляду на безпековий стан не змогли доєднатися офлайн.
⠀⠀⠀ ⠀Мета кваліфікаційного екзамену – встановлення відповідності набутих здобувачами вищої освіти компетентностей і програмних результатів навчання вимогам, передбаченим змістом освітньої програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
⠀⠀⠀ ⠀
Кваліфікаційний екзамен проводився екзаменаційною комісією, головою якої була представниця роботодавців – старший викладач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Лілія Анатоліївна Мирна.
⠀⠀⠀ ⠀
Програмою кваліфікаційного екзамену були передбачені завдання для перевірки результатів навчання з різних розділів біології, екології, наук про здоров’я, педагогіки, психології, методик навчання біології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти.
⠀⠀⠀ ⠀
Під час екзамену більшість студентів продемонстрували високий рівень професійної підготовки.|
⠀⠀⠀ ⠀
 Тож вітаємо наших здобувачів з успішним завершенням навчання!