Захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

⠀⠀⠀ ⠀21 червня 2023 року відбувся захист дипломних робіт здобувачів освіти за спеціальністю 101 «Екологія» освітнього рівня «бакалавр». На вимогу часу та обставин, захист проходив у змішаному форматі із використанням платформи Zoom.
⠀⠀⠀ ⠀До складу Екзаменаційної комісії увійшли:

  • Тетяна ІВАНІШЕНА – голова ЕК, декан факультету технологій і дизайну ХНУ, к. т. н., доцент,
  • Наталія МІРОНОВА – завідувачка кафедри екології та біологічної освіти, д. с.-г. н., професорка,
  • Ольга ЄФРЕМОВА – доцентка кафедри екології та біологічної освіти, к. т. н., доцентка,
  • Андрій ДЯЧУК – доцент кафедри екології та біологічної освіти, к. пед. н., доцент.
  • Секретар ЕК – доцентка кафедри екології та біологічної освіти, к. пед. н., доцентка Олеся МАТЕЮК.

⠀⠀⠀ ⠀Голова екзаменаційної комісії, високо оцінила рівень та якість підготовки майбутніх фахівців та зазначила різнобічність представлених досліджень. Всі роботи виконані на актуальну тему, а їх практичні рекомендації можуть бути використані при вирішенні екологічних завдань на підприємствах, в організаціях та установах як Хмельницької області, так і України загалом.
⠀⠀⠀ ⠀Роботи, представлені до захисту успішно пройшли перевірку на наявність академічного плагіату за допомогою програм Unicheсk та Антиплагіарізм.
⠀⠀⠀ ⠀
Екзаменаційна комісія та викладачі кафедри екології та біологічної освіти щиро вітають випускників із успішним захистом дипломних робіт та здобуттям освітнього ступеня «бакалавр».
⠀⠀⠀ ⠀
Пишаємось ВАМИ, бажаємо подальших успіхів і професійної реалізації!
⠀⠀⠀ ⠀
І не припиняємо безмежно дякувати ЗСУ за можливість жити, навчатись, працювати та планувати майбутнє!!! РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!