ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

⠀⠀⠀ ⠀23 травня 2023 р. у приміщенні Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області фахівці РОВР у Хмельницькій області провели заняття на тему: «Нормування скидів у поверхневі води» для студентів 2-го курсу кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету спеціальності «Екологія».
⠀⠀⠀ ⠀Під час заняття студенти ознайомились із:

  • нормативною базою розробки нормативів гранично-допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти;
  • основними категоріями зворотних вод, для яких встановлюються нормативи гранично-допустимого скидання;
  • етапами розробки нормативів ГДС;
  • оформлення проєкту нормативів ГДС для подання до дозвільного органу в складі документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування.

⠀⠀⠀ ⠀Практична підготовка сприяє ознайомленню студентів зі специфікою майбутньої професійної діяльності, закріплення теоретичних знань та навичок набутих в університеті під час навчання.
⠀⠀⠀ ⠀Студенти та викладачі щиро дякують фахівцям РОВР у Хмельницькій області за цікаве і змістове заняття.
⠀⠀⠀ ⠀Дякуємо ЗСУ за можливість навчатись і планувати майбутнє!