Залучення професіоналів-практиків до проведення занять

⠀⠀⠀ ⠀24 березня 2023 року лекцію з дисципліни «Біохімія з основами молекулярної біології» на тему «Нуклеїнові кислоти» для студентів, що здобувають вищу освіту за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти провела кандидат біологічних наук у галузі молекулярної біології, фахівець із секвенування ДНК у компанії «Fasteris» (Женева, Швейцарія) Daria Gudkova.
⠀⠀⠀ ⠀На лекція було розглянуто такі питання: будова, властивості і біологічні функції ДНК; будова, властивості і біологічні функції ДНК. Також Daria Gudkova розповіла про сучасні методи аналізу ДНК та їх можливості у досліджені гаметогенезу, охарактеризувала метод секвенування, який сьогодні є основним методом дослідження повних геномів і відіграє важливу роль у розробці програм персоналізованої медицини.
⠀⠀⠀ ⠀Щиро дякуємо Daria Gudkova за змістовну і цікаву лекцію.