Залучення професіоналів-практиків до проведення занять

⠀⠀⠀ ⠀23 березня 2023 року видався для студентів кафедри екології та біологічної освіти днем інтернаціоналізації! Відбулось 2 зустрічі за день із фахівцями зі Швейцарії і Португалії!!!
⠀⠀⠀ ⠀Однією із зустрічей була лекція, яку студент одрази двох ОП – Екологія та Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) прослухали в рамках вивчення вибіркової дисципліни «Основи біотехнологій».
⠀⠀⠀ ⠀
Тема лекції: Вектори поширення антибіотикорезистентних мікроорганізмів у екосистемах. Концепція «Єдине здоров’я». Лектор – Людмила Симочко – кандидат біологічних наук, професор  Коїмбрського університеті (СU) та Коїмбрського політехнічного інституту (ISEC-IPC) у галузі екології та енвайронментальної мікробіології (Португалія). Наприкінці лекції Lyudmyla Symochko зазначила, що є випускницею кафедри екології та біологічної освіти (на час випуску – кафедри екології) Хмельницького національного університету і закликала студентів до ініціативності, креативності та сміливих прагнень у майбутній діяльності! Побажала якнайшвидшої Перемоги Україні!
⠀⠀⠀ ⠀
На лекції студенти дізнались наступне: «Необґрунтоване, надмірне та безконтрольне використання антибіотиків у сфері охорони здоровʼя та різних галузях сільського господарства стало основною причиною формування антибіотикорезистентності та поширення стійких до антибіотиків мікроорганізмів у навколишньому середовищі. З кожним роком фіксують зростання AР у світі, що стало викликом для людства. ВООЗ визнала проблему АР однією з 10 глобальних загроз здоров’ю населення, що стоять перед людством, яка спричиняє близько 700 тис. смертей в рік у світі, та ставить під загрозу можливість досягнення Цілей сталого розвитку ООН, зокрема цілі №3 «Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці». А також несе значні соціально-економічні збитки та непередбачувані екологічні наслідки.
⠀⠀⠀ ⠀
Проблема АР, яка несе реальну загрозу людству, визнана на глобальному рівні і нині у більшості країн світу розробляються й впроваджуються національні стратегії/плани дій боротьби з антимікробною резистентністю, які базуються на Концепції «Єдине здоровʼя» і спрямовані на поглиблення розуміння значення навколишнього середовища в поширенні стійких до антибіотиків мікроорганізмів і генів стійкості. Вирішення проблеми АР потребує комплексного підходу, що включає обов’язковий систематичний моніторинг стану стійкості мікроорганізмів до антибіотиків, контроль застосування антимікробних препаратів та освітні програми для запобігання неправильного використання антибіотиків, екологічно безпечі методи утилізації відходів підприємств медичної, харчової та ін. галузей, які виробляють або використовують антибіотики, та їх безпечної утилізації тощо. У перспективі є актуальним дослідження екологічних наслідків, пов’язаних із відходами підприємств медичної, харчової галузей та сільського господарства, які виробляють або використовують антибіотики, та їх безпечної утилізації.»          Джерело: Антибіотикорезистентність як глобальна проблема у контексті біобезпеки [Електронний ресурс]/ Демʼянюк О. С., Симочко Л. Ю., Наумовська О. І., Власенко І. С., Симочко В. В. // Наукові доповіді НУБіП України. Біологія, біотехнологія, екологія. – НУБіП, Київ. –  № 1/101, 2023. – Режим доступу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/viewFile/27004/14891.
⠀⠀⠀ ⠀
Викладачі та студенти кафедри висловлюють щиру вдячність Людмилі Симочко за цікаву, ґрунтовну лекцію та небайдужість до української освіти! Разом до Перемоги!!!