Залучення професіоналів-практиків до проведення занять

⠀⠀⠀ ⠀19 березня 2023 року практичне заняття з дисципліни «Методика навчання основ здоров’я» на тему «Шкільні підручники з основ здоров’я» із студентами, що здобувають вищу освіту за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, провела старший викладач кафедри теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Лілія Анатоліївна Мирна.
⠀⠀⠀ ⠀Під час практичного заняття Лілія Анатоліївна розповіла про особливості організації освітнього процесу у новій українській школі, наголосила на необхідності врахування під час написання шкільних підручників основних концептуальних засад реформування загальної середньої освіти, що передбачають новий зміст освіти, спрямований на формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві. Відтак зміст сучасних шкільних підручників має бути орієнтований на формування як предметних, так і ключових компетентностей учнів.
⠀⠀⠀ ⠀Також Лілія Анатоліївна наголосила, що однією із концептуальних засад нової української школи є умотивований вчитель, який має свободу творчості. Сьогодні до кожної навчальної програми є декілька підручників та зошитів з друкованою основою і вчитель, реалізуючи свою академічну свободу, може обирати ті, які на його думку є найбільш оптимальними.
⠀⠀⠀ ⠀
На практичному занятті студенти разом з Лілією Анатоліївною проаналізували зміст різних підручників і зошитів з друкованою основою з «Біології» та «Основ здоров’я».
⠀⠀⠀ ⠀
Викладачі і студенти кафедри екології та біологічної освіти щиро вдячні Лілії Анатоліївні за змістовне та цікаве заняття.