Неформальна освіта – самореалізація

⠀⠀⠀ ⠀Неформальна освіта – це нові можливості для саморозвитку, самореалізації, для здобуття нових знань і практичного досвіду, для пошуку мотивації та натхнення.
⠀⠀⠀ ⠀Саме цим і керувалася наша Ірина Зінькова, студентка другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), використавши свій вільний від навчання час для саморозвитку.
⠀⠀⠀ ⠀Вітаємо Ірину з отриманням сертифікатів та підвищенням рівня професіоналізму, що обов’язково стане в нагоді при написанні магістерської кваліфікаційної роботи та в майбутній професійній діяльності. Бажаємо не втрачати снаги до знань та вдосконалення!