Вітаємо магістрів з успішним захистом курсових робіт

⠀⠀⠀ ⠀31 травня 2022 року відбувся захист курсових робіт магістрів 1-го року навчання спеціальності «Екологія» з дисципліни «Управління екологічними проєктами та інноваційна природоохоронна діяльність на засадах сталого розвитку» з використанням платформи Zoom.
⠀⠀⠀ ⠀Курсові роботи приймала комісія у складі: доцент кафедри екології та біологічної освіти, кандидат технічних наук Єфремова О.О. (гарант освітньої програми Екологія першого (бакалаврського) рівня), доцент кафедри екології та біологічної освіти, кандидат педагогічних наук Дячук А.О. та доцент кафедри екології та біологічної освіти, кандидат біологічних наук Казімірова Л.П.
⠀⠀⠀ ⠀Дистанційний режим роботи на захисті не став на заваді демонстрації студентами рівня набутих знань та вмінь у дослідницькій діяльності. Представлені до захисту роботи були виконані із дотриманням усіх вимог щодо написання курсової роботи. Студенти підготували змістовні доповіді із презентаціями за результатами власних досліджень, надали ґрунтовні відповіді на запитання членів комісії та інших учасників Zoom-конференції, чим продемонстрували гарне володіння матеріалом дослідження, вміння та навички у розв’язанні практичних завдань.
⠀⠀⠀ ⠀Щиро вітаємо магістрів з успішним захистом курсових робіт!