ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

⠀⠀⠀ ⠀12 травня 2022 р. відбулась гостьова лекція в рамках міжуніверситетського лекторію з питань інноваційних технологій та проблем викладання природничих наук, лектором якої виступив доцент кафедри екології та біологічної освіти ХНУ, кандидат біологічних наук, гарант ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» першого (бакалаврського) рівня Сергій Васильович Скрипник.
⠀⠀⠀ ⠀На лекції були присутні 98 викладачів та студентів таких закладів вищої освіти (загалом – 9): Рівненський державний гуманітарний університет, Хмельницький національний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Херсонський державний університет, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
⠀⠀⠀ ⠀На лекції зі значним елементом практичного заняття на тему: Технологія «Світове кафе» (World cafe) лектор окреслив ознаки технології світового кафе, розкрив основні правила її реалізації та обґрунтував особливості застосування на уроках біології. Студенти 3-го курсу кафедри екології та біологічної освіти ХНУ, що здобувають освіту за ОП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» активно демонстрували використання вказаної технології, чітко висловлювали свої думки та вміло відстоювали власні погляди. Саме активність та професіоналізм наших студентів відмітили викладачі інших закладів освіти. Також зазначили позитивну і затишну атмосферу лекції та необхідність популяризації технології у вітчизняній методиці навчання біології.