ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

⠀⠀⠀ ⠀10 листопада 2021 р. студенти 3-го та 4-го курсів спеціальності Екологія кафедри екології та біологічної освіти ХНУ в рамках вивчення дисципліни «Екологічний контроль та охорона водних ресурсів» відвідали відкриту лекцію Хільчевського Валентина Кириловича – доктора географічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
⠀⠀⠀ ⠀На лекції за темою «Глобальні проблеми водних ресурсів у ХХІ ст. Водні ресурси України» провідний український гідролог-гідрохімік окреслив глобальні процеси, які є критичними для навколишнього середовища і людства у ХХІ ст., охарактеризував водні ресурси та їх розподіл, дефіцит водних ресурсів та методи оцінювання водного дефіциту.
⠀⠀⠀ ⠀Слухачі лекції ознайомились із останніми вітчизняними напрацюваннями у сфері гідрології, які виконано у рамках міжнародного проєкту зі створення «Енциклопедії ООН зі сталого розвитку» (том «Чиста вода і належна санітарія»).
⠀⠀⠀ ⠀Викладачі та студенти кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету – учасники зустрічі щиро дякують Валентину Кириловичу за цікаву і змістову лекцію, а Київській Малій академії наук – за організацію лекції та можливість долучитися до неї широкому колу слухачів!