«Світове кафе» – формат креативних ідей

⠀⠀⠀ ⠀Світове кафе (англ. Knowledge café) – методологія проведення зборів, конференцій, стратегічних сесій, громадських обговорень тощо.
⠀⠀⠀ ⠀25.10.2021 в рамках вивчення дисципліни «Методика навчання біології» відбулось засідання студентів групи СОБ-19 спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» на тему: «Чинники падіння знань в природничій освіті, зокрема в біологічній. Сучасні моделі формування біологічних знань в Новій Український Школі».
⠀⠀⠀ ⠀Студенти були поділені на відповідні групи: учні, батьки, учителі та адміністрація школи (в ролі експерта виступив викладач – Скрипник Сергій Васильович, доцент, канд. пед. наук).
⠀⠀⠀ ⠀В ході роботи кафе дискусійними були теми взаємовідносин усіх суб’єктів навчально-виховного процесу у закладах освіти, вічної проблеми «Батьки і діти», а також загальнодержавного ставлення до природничої (зокрема біологічної) освіти в цілому.
⠀⠀⠀ ⠀За підсумками роботи студенти разом із експертом дійшли висновку, що неможливо бути кваліфікованим учителем без бажання вчитися та постійно самовдосконалюватися. Головний шлях, що здатний суттєво вплинути на підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх компетентності та ерудиції, і, як висновок, значно підвищити якість навчання, – це чітка, наскрізна лінія, яка повинна базуватись на науковій основі.
⠀⠀⠀ ⠀Сергій Васильович відмітив позитивне враження, захоплення та задоволення обізнаністю та креативністю сучасних студентів, які через рік-два прийдуть працювати в сучасні заклади освіти.