ПОДІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ 2021

ПОДІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ

Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного
різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення

Присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти
Хмельницького національного університету

Хмельницький
11-13 жовтня 2021 р.
Всеукраїнська науково-практична конференція

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Подільські читання», яка відбудеться 11-13 жовтня 2021 р. на базі Хмельницького
національного університету.

 

ПОДІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ

Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного
різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення

Присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти
Хмельницького національного університету

Наукові напрямки конференції:
1. Сучасні ландшафтно-екологічні дослідження Поділля та суміжних територій.
2. Охорона та збереження біотичного і ландшафтного різноманіття.
3. Екологічна безпека на регіональному та глобальному рівнях у контексті сучасних
викликів. Інноваційні технології захисту довкілля.
4. Екологічні проблеми агро- та лісових екосистем.
5. Моніторинг природних і антропогенних екосистем. Геоінформаційні системи та
технології в природничих дослідженнях.
6. Сучасні інструменти екологічного менеджменту в умовах євроінтеграції.
7. Сучасні технології природничої освіти.
8. Екологічна освіта для сталого розвитку.
9. Актуальні проблеми професійної підготовки вчителів біології та основ здоров’я і
географії.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Форми участі у конференції: заочна й очна (усна доповідь (в тому числі, з використанням
будь-яких ілюстративних матеріалів), участь без доповіді).
Оформлення заявки на участь у конференції:
Інформація щодо Всеукраїнської науково-практичної конференції «Подільські читання
2021», розміщено на сайті кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького
національного університету http://ecolog.khnu.km.ua (вкладка «Наукова діяльність»).
Реєстрація на конференцію здійснюється на сайті кафедри до 01 жовтня 2021 р. за прямим посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLxQN4Ot6lEzCaeB0bGzlDvrNdsJQ_bgc-sO4LcDySA1wRMw/viewform.