ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 101 ЕКОЛОГІЯ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ-РОБОТОДАВЦЯМИ

  У рамках співпраці із стейкхолдерами 21 вересня 2021 року на кафедрі екології відбулось обговорення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти (першого та другого рівнів вищої освіти) за спеціальністю 101 Екологія із головним спеціалістом відділу організаційно-аналітичної діяльності,  документування та контролю, взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Саєнко Марією Євгеніївною.
  Обговорення проходило із гарантами освітніх програм – Міроновою Наталією Геннадіївною (гарантом освітньої програми другого (магістерського) рівня) та Єфремовою Ольгою Олексіївною (гарантом освітньої програми першого (бакалаврського) рівня).
  Марія Саєнко детально ознайомилась із змістом освітньо-професійних програм, переліком й змістом освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців екологів. Також Марія Саєнко висловила підтримку напрямку розвитку кафедри екології та біологічної освіти ХНУ і готовність до подальшої співпраці. Розповіла про конкретні навички, яких потребує робота у Державній екологічній інспекції від випускників кафедри, вказала на сильні сторони освітніх програм та висловила свої пропозиції з їх оновлення.
  Дякуємо Марії Саєнко за плідну зустріч та співпрацю.