Студенти-першокурсники групи СОБ-21-1 відвідали психологічний тренінг «Адаптація першокурсників до умов навчання у Хмельницькому національному університеті»

14.09.2021 року студенти першого курсу спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» відвідали тренінг з адаптації першокурсників до навчання у закладі вищої освіти, організований кафедрою Психології та педагогіки ХНУ.
Процес адаптації студента-першокурсника до умов навчання у закладі вищої освіти – актуальна проблема, оскільки студенти, приходячи в університет досить гостро відчувають невпевненість у собі, хвилювання, тривогу за створення нових контактів, адже їм доводиться пристосовуватись до зміни відпочинку і праці, до нової системи навчання та входження в новий колектив.
Сучасна вища освіта ставить нові задачі перед сучасним студентом, адже нові стандарти, нові дисципліни, нові форми роботи, великий об’єм інформації, інтенсифікація навчання призводять як до позитивного, так і до негативного впливу на студента. Колишній школяр одразу попадає в новий соціальний простір, стикається з різними труднощами, успішне вирішення яких залежить як від внутрішніх якостей студента, так і від організації соціального середовища навчального закладу.  Саме тому важливо з перших днів починати процес адаптації, успішне проходження якого гарантує подальші успіхи в навчанні студента і в становленні його професіоналізму.
Студентки 4 курсу спеціальності «Психологія», волонтерки Психологічної служби Хмельницького національного університету – Апухтіна Вікторія, Калинич Аліна (група ПП-18-2) та Колба Вікторія (група ПП-18-1) під керівництвом доцента кафедри, кандидата психологічних наук Берегової Наталії Петрівни підготували навчально-виховний захід – «Адаптація першокурсників до умов навчання у Хмельницькому національному університеті».
Тренінгова робота є однією з найбільш ефективних форм роботи зі студентами. Групова форма тренінгу дозволяє достатньо легко моделювати процес міжособистісної взаємодії, відпрацьовувати різні ситуації. В процесі тренінгу студенти групи СОБ-21-1 краще познайомились один з одним, вчились розуміти своїх одногрупників без слів. Окрім вправ на знайомство та взаємодію були реалізовані Teambuilding-завдання, тобто завдання спрямовані на побудову команди, на роботу в групі.
В цілому тренінг пройшов жваво, студенти приймали активну участь в роботі. Сподіваємось, що проведений тренінг допоможе першокурсникам найбільш комфортно увійти до нового  соціального середовища, познайомитись та знайти своє місце в групі!

Дякуємо організаторам тренінгу, а саме: Апухтіній Вікторіії, Калинич Аліні, Колбі Вікторії та Береговій Наталії Петрівні!