Кваліфікаційний екзамен

17 червня 2021 р. відбувся кваліфікаційний екзамен за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 14.05 Середня освіта (Біологія).

Метою кваліфікаційного екзамену було встановлення відповідності набутих добувачами вищої освіти компетентностей і програмних результатів навчання вимогам, передбаченим змістом освітньої програми Середня освіта (Біологія).

Кваліфікаційний екзамен проводиться екзаменаційною комісією, головою якої була представниця роботодавців – заступник директора з навчально-виховної роботи Лісогринівецького ліцею, вчитель вищої категорії, вчитель хімії і біології Лисиченко Наталія Сергіївна.

Програмою кваліфікаційного екзамену були передбачені завдання з для перевірки результатів навчання з педагогіки, психології, різних розділів біології, екології, методики навчання біології у закладах середньої освіти.

Під час екзамену більшість студентів продемонстрували високий рівень професійної підготовки.