Кваліфікаційний екзамен

17 червня 2021 р. відбувся кваліфікаційний екзамен за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 14.05 Середня освіта (Біологія). Метою кваліфікаційного екзамену було встановлення відповідності набутих …