ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

27 травня 2021 в рамках вивчення дисципліни «Методика навчання основ здоров’я» відбулась освітня зустріч із Поліщук Ганною Йосипівною – методистом Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, яка курирує викладання предмету «Основи здоров’я» в закладах освіти в Хмельницький області, на тему: «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА – ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я». На високому науково-методичному рівні були розкриті наступні питання: холістичний підхід до здоров’я, напрями та критерії цілісного підходу ВООЗ до ФЗСЖ, наповнення кабінету Основ здоров’я та педагогічна атестація учителів Основ здоров’я.

На навчальному занятті розгорнулась конструктивна дискусія про холістичну модель здоров’я, яка охоплює всі виміри людського життя, унаочнюючи взаємозв’язок і взаємовплив таких складових, як індивідуальне здоров’я, здоров’я на рівні групи (громади, суспільства) та їх взаємозв’язок і вплив на природне середовище.

Викладачі кафедри екології та біологічної освіти і студенти – учасники зустрічі щиро дякують Поліщук Ганні Йосипівні за цікаву і змістову розповідь.