Гостьова лекція за темою «Психофізіологічні основи здорового способу життя»

27 травня 2021 року студенти групи СОБ-18 (освітня програма Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) прослухали лекцію за темою «Психофізіологічні основи здорового способу життя», яку провів доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціального забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка» Матеюк Олег Анатолійович

Лекція проведена в рамках дисциплін «Основи здорового способу життя та особистої гігієни» (тема «Психофізіологічні основи здорового способу життя»).

Розкриваючи актуальність теми, Олег Анатолійович виокремив сучасні   загрози, пов’язані зі стресовими ситуаціями такими як: небезпека, покладення на себе відповідальності, прийняття швидких та важливих рішень, великі розумові та емоційні навантаження тощо. Лектор зауважив, що сьогодні, в XXI столітті, поняття «стрес» набуло особливої актуальності, а уміння справлятися з ним перетворилося на нагальну потребу для кожної людини.

Олег Анатолійович ознайомив студентів із поняттям стресу, фазами його розвитку, видами та ознаками; виокремив чинники, які призводять до психологічних травм та неврозів; розкрив особливості поведінки людини у складних життєвих ситуаціях та біосоціальні причини  прояву стресу.

Окремого розгляду набуло питання важливості профілактики стресу у майбутній професійній діяльності педагогів, профілактиці емоційного вигорання та застосування прийомів релаксації.

Надзвичайно цікавою та корисною  для студентів стала інформація щодо способів профілактики стресу, методів психогігієни, прийомів психологічної допомоги та систем психоемоційного оздоровлення.

Проведене лекційне заняття було пізнавальним та корисним для студентів з огляду формування навичок здоров’язбережувальної поведінки як умови ефективної навчально-професійної і майбутньої педагогічної діяльності.

Колектив кафедри екології та біологічної освіти та студенти спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) щиро дякують Олегу Анатолійович за змістову та пізнавальну лекцію!