ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

2 квітня 2021 року студенти групи ЕКОЛ-19 прослухали лекцію завідувачки інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Хмельницького національного університету Оксани Миколаївни Бичко на тему «Академічна доброчесність. Пошук наукової інформації» в рамках вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень».

Оксана Миколаївна ознайомила студентів з базовими поняттями академічної доброчесності та нормативно-правовим забезпеченням в Україні та Хмельницькому національному університеті, зазначила основні інструменти, які забезпечують дотримання академічної доброчесності. Охарактеризувала особливості академічного письма.

Велику зацікавленість у студентів викликала інформація щодо сучасних інструментів пошуку наукової інформації та практичні рекомендації щодо використання пошукових систем та сайтів з мультидисциплінарними базами повнотекстових документів, які є необхідним для підготовки студентами рефератів, курсових та дипломних робіт.

Така зустріч з професіоналом-практиком у галузі інформаційно-бібліографічних ресурсів є надзвичайно корисною для формування у студентів загальних компетентностей, а саме – навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій, а також здатності оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.