Нам сьогодні 25!

2 лютого 2021 р. кафедрі екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету виповнюється 25 років.

Згідно з Наказом ректора №7 від 2 лютого 1996 року на підставі рішення Вченої Ради у Технологічному університеті Поділля (тепер Хмельницький національний університет) була створена кафедра екології, яка на той час була однією з перших кафедр екологічного профілю на теренах України. Кафедра забезпечувала підготовку фахівців спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 2004 році була відкрита магістратура. З 2015 року підготовка здійснюється за освітньо-професійною програмою «Екологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.

Враховуючи багаторічний досвід в екологічній освіті та ґрунтовну біологічну базу, у 2017 році кафедрою було започатковано підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія), а у 2018 року – за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). З 1 квітня 2020 р. кафедру екології перейменовано на кафедру екології та біологічної освіти (наказ № 47 від 13.03.2020 р.).

Високопрофесійний творчий та дружній колектив кафедри (14 осіб, з яких 2 доктори наук, 11 кандидатів наук) навчає талановитих студентів, що здобувають вищу освіту за освітніми програмами Екологія, Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та Середня освіта (Біологія).

Сьогодні кафедра екології та біологічної освіти є науковим, навчально-методичним та виховним осередком, який забезпечує формування фахової підготовки екологів та вчителів біології з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості та культури.

Наукова діяльність кафедри охоплює широке коло педагогічних та екологічних проблем. Головні напрями наукової роботи: природничо-наукова освіта; професійна підготовка вчителів біології; освіта для сталого розвитку; біотестування і біоіндикація природних об’єктів і техносфери; моніторинг стану ґрунтів, біологічного та ландшафтного різноманіття; нормування антропогенного навантаження на природне середовище; регіональні аспекти збереження біоландшафтного різноманіття; екологічна безпека екосистем; соціально-економічні проблеми сталого розвитку регіону.

Кафедра неодноразово виступала організатором конференцій, семінарів і круглих столів різних рівнів.

При кафедрі діють науково-навчальний центр «Довкілля» та наукові гуртки («Боривітер», «Сучасні технології навчання біології»).

Надбанням та гордістю кафедри є оновлений сучасний освітній простір, створений завдяки державній програмі Міністерства освіти і науки України, підтримці адміністрації Хмельницького національного університету та зусиллям і креативності колективу кафедри, який здійснив оформлення аудиторій та наповнення навчального простору довідковою та мотиваційною інформацією.

30 жовтня 2003 року, під час проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика», організатором якої виступала кафедра екології, було оголошено про закладку Ботанічного саду Технологічного університету Поділля. Тоді було висаджено перші колекційні рослини

У ботанічному саду створено колекційно-експозиційні ділянки Голонасінних та Покритонасінних рослин, Японський сад (Символічний, Долина знань, Країна Японія, Плин часу), Долина квітів, Розарій, Кам’яниста гірка, Сад студентської дружби, Сад студентського дозвілля, Сад єдності, Сад слави, Сад кульок, Версальський візерунок, Деканатський березовий гай, Подільська діброва «Болонський модуль», ділянка Раритетної фітобіоти Хмельниччини, ділянка першоцвітів Поділля, Сад папоротей, алея магнолій, ділянка Малого Полісся, ділянки багатолітників, стінки в’юнких рослин тощо.

Колекційний фонд ботанічного саду нараховує близько 1500 таксонів відкритого ґрунту в кількості більше 31,5 тис. рослин. Площа ботанічного саду складає 6,86 га.

Рішенням двадцять четвертої сесії Хмельницької обласної ради від 18.11.2009 р. № 20-24/2009 2,21 га території ботанічного саду включено до природно-заповідного фонду України як ботанічний сад місцевого значення.

Спільно із здобувачами вищої освіти викладачі кафедри проводять еколого-просвітницьку діяльність у школах та закладах вищої освіти області, беруть активну участь у громадській діяльності. У співпраці з Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької облдержадміністрації, Державною екологічною інспекцією в Хмельницькій області, Хмельницьким обласним осередком Всеукраїнської екологічної ліги забезпечують наукове обґрунтування природоохоронних заходів. Беруть активну та різнобічну участь у громадському житті міста та області, традиційними для якого є проведення природоохоронних та просвітницьких акцій, спрямованих на покращення довкілля Хмельниччини.

Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідницьку та методичну роботу з учнями в рамках роботи Малої академії наук та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Викладачі кафедри є частими гостями радіо- та телеетерів. Як провідні фахівці галузі екологічної безпеки коментують сучасні екологічні проблеми міста і області та окреслюють шляхи їх вирішення.

Щорічною традицією та візитівкою кафедри під час урочистостей до дня народження університету є організація виставки фітокомпозицій «Щедра українська осінь». Із цікавістю та захопленням здобувачі вищої освіти долучаються до формування тематичних композицій, набувають навичок роботи в команді, розкривають власні творчі здібності та формують потенціал для майбутньої педагогічної та екологічної фахової діяльності.

Дякуємо всім, хто допомагав і надихав колектив кафедри на творчу працю!

Разом ми маємо ще багато зробити на благо Хмельницького національного університету, гуманітарно-педагогічного факультету, кафедри екології та біологічної освіти!!!

Всьому колективу викладачів та студентів бажаємо великих надій і грандіозних планів, прагнень і впевнених сил, оптимізму і щоденної радості, процвітання і добробуту! Здоров’я, миру, щасливого сьогодення та майбуття!!!