Захист навчальних проєктів з дисципліни «Біохімія»

24 грудня 2020 року з використанням платформи Zoom відбувся захист навчальних проєктів з дисципліни «Біохімія» студентів гр. СОБ-17-1 спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія).

Захист проєктів приймала комісія у складі: професор кафедри екології та біологічної освіти, доктор педагогічних наук Білецька Г.А. (керівник проєктів), доцент кафедри екології та біологічної освіти, кандидат біологічних наук Казімірова Л.П.

Студенти гр. СОБ-17-1 виконали проєкти на високому навчально-методичному рівні із дотриманням усіх вимог щодо написання текстових документів.

Під час виконання навчального проєкту студенти набули умінь застосовувати знання з біохімії для пояснення процесів, що лежать в основі фізіологічних функцій людини; навичок цілеспрямованого пошуку інформації і вирішення дослідницьких завдань; здатності самостійного здобуття нових знань.