Метод проєктів у практиці сучасного навчального закладу

Практично в усіх школах, гімназіях, вузах цей метод (або його принципи) використовується для організації процесу отримання знань під час уроків, виконання домашніх завдань, науково-дослідницьких робіт (курсових, дипломних, магістерських проєктів, у тому числі робіт МАН, як шкільних, так і вузівських), для організації позакласної навчальної та виховної роботи.

Крім того, окремі елементи проєктної методики щоденно застосовують у своїй практиці викладачі (учителі) різних навчальних дисциплін як засіб засвоєння традиційних знань. Цей метод необхідно спрямувати на те, щоб «надати студентам (учням) можливість мислити, вирішувати якісь проблеми, що провокують роботу думки, розмірковувати над можливими шляхами вирішення цих проблем, для того щоб у центрі уваги перебувала думка, а мова виконувала б свою пряму функцію – формування та формулювання цих думок».

Студенти групи СОБ-17-1 спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія) кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету прийняли участь і представили результат для студентів (учнів) різних типів освітніх закладів (виготовили інформаційних банер) актуального інформаційного проєкту, на тему «COVID – 19».