ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

18 грудня 2020 року лекцію з дисциплін «Охорона біотичного і ландшафтного різноманіття» та «Заповідна справа і охорона біоресурсів» студентам, що здобувають вищу освіту за освітніми програмами Екологія і Середня освіта …