ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

17 грудня 2020 року лекцію «Природно-заповідний фонд Хмельницької області. Національний природний парк «Подільські Товтри» з навчальних дисциплін «Охорона біотичного і ландшафтного різноманіття» (СОБ-18) та «Заповідна справа і охорона біоресурсів. (ЕКОЛ-18) …