ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

12 листопада 2020 року лекцію з дисципліни «Методика навчання біології» студентам, що здобувають вищу освіту за освітніми програмами Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) і Середня освіта (Біологія) провів вчитель …