ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

11 листопада 2020 року лекцію з дисципліни «Методика навчання екології» студентам, що здобувають вищу освіту за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Біологія), провела вчитель-методист, заслужений вчитель України, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2008» у номінації біологія, вчитель біології та екології НВК № 10 м. Хмельницького Бітюк Марина Юріївна.

Під час лекції Марина Юріївна розповіла про особливості змісту шкільного предмету «Біологія і екологія», аргументувала необхідність вивчення тем «Екологія» і «Сталий розвиток та збалансоване природокористування» після тем, що висвітлюють закономірності функціонування живих систем, їх взаємодію і взаємозв’язок з довкіллям.

Також Марина Юріївна наголосила, що змістова лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» системно відображена в усіх темах програми з біології та екології. Це забезпечує формування в учнів екологічної культури, соціальної активності, відповідальності та готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і сталого розвитку суспільства.

Викладачі кафедри екології та біологічної освіти щиро вдячні Марині Юріївні за цікаву і змістовну лекцію!