Он-лайн зустріч із заступником директора Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяною Василівною Дупляк

27 жовтня 2020 року з ініціативи кафедри екології та біологічної освіти відбулася зустріч студентів, які здобувають вищу освіту за освітніми програмами Середня освіта (Біологія) і Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), із заступником директора Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Тетяною Василівною Дупляк.

У ході зустрічі були обговоренні такі питання:

– нормативні і навчально-планувальні документи загальної середньої освіти;

– структура мережі закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації влади в Україні;

– організація освітнього процесу у Новій українській школі.

Під час зустрічі Тетяна Василівна зазначила, що сьогодні відбувається реформування змісту і структури системи загальної середньої освіти. Законодавчо-нормативною основою змін є «Закон України про освіту», концепція «Нова Українська школа», нормативні документи щодо децентралізації влади в Україні. Для ефективної професійної діяльності та впровадження змін в освітній процес закладів середньої освіти вчитель має бути здатним створювати освітнє середовище, що сприяє розвитку і самореалізації учнів; розуміти значення освіти упродовж життя і бути здатним до самоосвіти і самовдосконалення відповідно до інноваційних запитів сучасного суспільства

Щиро дякуємо Тетяні Василівні.