ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

6 жовтня 2020 року практичне заняття з дисципліни «Методика навчання біології» із студентам спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» провела старший викладач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Лілія Анатоліївна Мирна.

Лілія Анатоліївна розповіла про особливості освітнього процесу у Новій українській школі та вимоги до сучасного педагога, ознайомила студентів із сучасними методами і технологіями, які використовуються під час навчання біології.