ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

6 жовтня 2020 року практичне заняття з дисципліни «Методика навчання біології» із студентам спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» провела старший викладач кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін і …