Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УРБОЕКОСИСТЕМ»

1 жовтня 2020 р. викладачі кафедри Екології та біологічної освіти, а також магістранти спеціальності «Екологія» Хмельницького національного університету взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УРБОЕКОСИСТЕМ», яка була організована Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка (платформа Google Meet).

Основні тематичні напрямками роботи конференції:

  1. Моніторинг природних і штучних міських та сільських екосистем.

  2. Охорона, збереження та відтворення флори і фауни населених пунктів.

  3. Ландшафтна різноманітність і геокомпонентна складова урбоекосистем.

  4. Екологічно обґрунтоване містобудування та ландшафтна архітектура.

  5. Екологічна освіта та формування екологічної культури.

  6. Якість і безпека життя в умовах урбанізованого середовища.

  7. Історичні аспекти і принципи сталого розвитку населених пунктів.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися: Конет І.М. – проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, доктор фізико-математичних наук, професор; Любинський О.І. – завідувач кафедри екології Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, доктор сільськогосподарських наук, професор; Любінська Л.Г. – доктор біологічних наук, доцент Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка.

Під час наукової дискусії були заслухали ключові доповіді, які викликали особливий інтерес в учасників конференції.

Завідувачка кафедри екології та біологічної освіти, доктор сільськогосподарських наук Міронова Н.Г. доповіла про досягнення кафедри у проведенні стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації, яка була розроблена останнім часом у м. Хмельницькому.

Також були представлені наукові результати досліджень магістрантів спеціальності «Екологія», що здійснювались під керівництвом доцентів кафедри екології та біологічної освіти ХНУ:

Доцент, канд. пед. наук Дячук А.О., магістрант спеціальності «Екологія» ХНУ Лігульчак В.В. «Основні фактори впливу транспортних шляхів на навколишнє середовище урбосистеми міста»;

Доцент, канд. техн. наук Єфремова О.О., магістрант спеціальності «Екологія» ХНУ Гадимба В.В. «Оцінка енергетичного потенціалу стічних вод»;

Доцент, канд. техн. наук Єфремова О.О., магістрант спеціальності «Екологія» ХНУ Сухомлинова І.С. «Оцінка бактерицидного ефекту кавітаційно-магнітної обробки води»;

Доцент, канд. пед. наук Матеюк О.П., магістрант спеціальності «Екологія» ХНУ Павлюк А.Р., Левчук А.М. ««Зелений офіс» як перспективний напрям ресурсозбереження»;

Доцент, канд. пед. наук Матеюк О.П., магістрант спеціальності «Екологія» ХНУ Пастушок В.В. «Аспекти впливу молокопереробної галузі на довкілля на прикладі товариства з додатковою відповідальністю «Дунаєвецький маслозавод»»;

Доцент, доктор сільськогосподарських наук Міронова Н.Г., магістрант спеціальності «Екологія» ХНУ Драйна Б.Р. «Впровадження стратегічної екологічної оцінки в Україні та Хмельницькій області»;

Доцент, канд. сільськогосп. наук Шевченко С.М., магістрант спеціальності «Екологія» ХНУ Крицька А.С. «Агрохімічний стан ґрунтів сільськогосподарських підприємств Хмельницької області»;

Доцент, канд. сільськогосп. наук Шевченко С.М., магістрант спеціальності «Екологія» ХНУ Лепікаш П.І. «Фітонцидні властивості деревних рослин у культурфітоценозах урбанізованого середовища»

На основі представлених наукових результатів учасників підготовлено Матеріали наукових праць конференції.