Захист курсових робіт у «Zoom-режимі»

3 червня 2020 року відбувся захист курсових робіт магістрів 1-го року навчання спеціальності «Екологія» з дисципліни «Системний аналіз якості навколишнього середовища» з використанням можливостей платформи Zoom.

Такий формат захисту не став на заваді демонстрації студентами рівня набутих знань та вмінь у дослідницькій діяльності. Представлені до захисту роботи були виконані із дотриманням усіх вимог щодо написання курсової роботи.

Студенти підготували змістовні доповіді із презентаціями за результатами власних досліджень, надали ґрунтовні відповіді на запитання членів комісії та інших учасників Zoom-конференції, чим продемонстрували гарне володіння матеріалом дослідження, вміння та навички у розв’язанні практичних завдань.

Щиро вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт!