Міжуніверситетська академічна мобільність студентів спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» Хмельницького національного університету

Згідно Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету протягом травня 2020 р. рішенням Кафедри екології та біологічної освіти було відібрано та направлено 7 студентів (Вигонську Г., Качорець Ю., Олійник І., Коломієць В., Федчук І., Шкарупу В., Яночкіну А.) спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» Хмельницького національного університету для проходження навчально-польової практики з ботаніки та навчально-польової практики з зоології в рамках міжуніверситетської академічної мобільності у Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

На підставі договору про співпрацю з кафедрою біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка було затверджено програму групової академічної мобільності для проходження практик з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, обміну досвідом та встановлення внутрішніх інтеграційних зв’язків.

За сучасних умов академічна мобільність стає невід’ємною складовою сучасної освіти і зростатиме надалі. Тому перспективним завданням є робота щодо збільшення кількості учасників внутрішньої академічної мобільності (студентів) та заохочення розвитку програм внутрішньої академічної мобільності для викладачів кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету.