Засідання басейнової ради Південного Бугу

22 травня 2020 р., у День Південного Бугу відбулось засідання басейнової ради Південного Бугу, в якому взяла участь доцентка кафедри екології та біологічної освіти ХНУ – Єфремова Ольга.

Засідання пройшло в онлайн-режимі на платформі Google Meet. На засіданні були розглянуті та обговорені такі питання:

  • Аналіз проблем басейну Південного Бугу як чинників недосягнення доброго стану масивів вод у нижній течії річки – доповідач Деркач О. М. (заступник Голови Національного екологічного центру України, голова комісії ради з питань охорони природи та екобезпеки водних екосистем басейнової ради), Тимченко І. В. (к.т.н., доц. каф. екологічної хімії Національного університету кораблебудування);
  • Актуальне питання сьогодення – збереження водності і оздоровлення гідрологічної ситуації в нижній течії р. Південний Буг – заповнення Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м та розчищення притоків малих річок – доповідач Гнезділов А. Д. (заступник начальника гідротехнічного цеху з експлуатації водосховищ Каскаду ГЕС-ГАЕС, ВП «Южно-Українська АЕС», ДП «НАЕК «Енергоатом»);
  • Стан підготовки питань ПУРБ та плани щодо його розроблення і затвердження – доповідач Галузова І. В. (виконавчий секретар ради, начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії БУВР Південного Бугу);
  • Про управлінські заходи басейнової ради Південного Бугу – доповідач Клименко Ю. М. (голова комісії ради з питань організаційних та соціально-економічних механізмів відновлення та стабілізації стану басейну, Громадська організація «Інститут соціалізації інновацій», голова);
  • Реалізація освітньо-наукового потенціалу навчальних закладів для поліпшення екологічного стану басейни річки Південний Буг – доповідач Мудрак О. В. (д.с.-г.н., проф., голова комісії ради з питань науки та освіти, Всеукраїнська екологічна ліга, Вінницький обласний осередок, голова), Єфремова О. О. (член ради, к.т.н., доц., Всеукраїнська екологічна ліга, Хмельницький обласний осередок, голова наукової ради);
  • Залучення потенціалу науки та освіти для вирішення проблем басейну річки Південний Буг – доповідач Мокін В. Б. (д.т.н., проф., голова басейнової ради, голова комісії ради з питань кадастру водних об’єктів та водогосподарських проблем, завідувач кафедри САКМІГ Факультету КСА Вінницького національного технічного університету, науковий керівник НДЛ ЕДЕМ (екологічних досліджень та екологічного моніторингу)).

За результатами засідання було прийнято проект рішення, який присутні члени ради підтримали одноголосно.