Зустріч з директором Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації в рамках співпраці із стейкхолдерами

Ефективність взаємодії ХНУ і стейкхолдерів значно зростає, коли партнери-роботодавці переходять з позиції сторонніх спостерігачів і споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників освітніх і інноваційних процесів, що всіляко сприяє оволодінню студентами комплексом професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.

У рамках співпраці із стейкхолдерами 11 березня 2020 року на кафедрі екології відбулась зустріч студентів спеціальності 101 Екологія з директоркою Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації Дзюблюк Тетяною Василівною.

Тетяна Василівна ознайомила студентів із основними завданнями Департаменту, які полягають у забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі; здійсненні управління та регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі.

Акцент обговорення був спрямований на проблематику формування компетентностей, необхідних на ринку праці, та вплив освітніх трендів на професійний розвиток еколога.

Саме набуття теоретико-практичних знань, вмінь та компетентностей майбутніх фахівців екологів мають забезпечити розуміння та можливість виконання основних завдань Департаменту природних ресурсів та екології, як основного природоохоронного органу Хмельниччини.