Зустріч студентів спеціальності 101 Екологія з директором НПП «Подільські Товтри» в рамках співпраці із стейкхолдерами

10 березня 2020 року відбулася зустріч студентів спеціальностей 101 Екологія і 014.05 Середня освіта (Біологія) з директором Національного природного парку «Подільські Товтри» Оцишеним Олександром Васильовичем.

Найбільш поширеними природоохоронними установами нині є національні природні парки, які мають загальнодержавне значення. Парки забезпечують збереження біорізноманіття і, в той же час, на їх території ведеться організована рекреаційна, туристична та оздоровча діяльність. Крім цього, національні парки мають важливе значення для здійснення просвітницьких заходах і наукової діяльності.

НПП «Подільські Товтри» у регіоні Поділля є одним з потужних природоохоронним осередків, де можливі планомірні багаторічні спостереження за зміною природних процесів, поведінкою рослин і тварин (особливо раритетів) і розробка наукових основ їх збереження. У природоохоронній сфері НПП є основним полігоном для багаторічних моніторингових спостережень.

НПП «Подільські Товтри» створений 1996 року з метою збереження унікального витвору природи – Подільських Товтр, а з ними і генофонду біоти. У 2008 році НПП «Подільські Товтри» увійшов до семи природних чудес України, а з 13 липня 2017 року ділянки національного парку входять у всесвітню спадщину Юнеско.

Під час зустрічі з Олександром Васильовичем студенти отримали інформацію щодо фахових компетентностей, необхідних для роботи в установах природно-заповідного фонду.